Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,708

 Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Hiếu Giang, Phan Thị Hiền
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia “Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu TN&MT (CREC), ĐHQG - Hà Nội
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 2011;Từ->đến trang: 67-75;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của miền Trung, nơi có diện tích các vùng đất ngập nước lớn và có vai trò quan trọng đối với môi trường cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chức năng chính của các vùng đất ngập nước tại thành phố Đà Nẵng là điều tiết nước, điều hòa vi khí hậu, tạo cảnh quan, chứa đựng và xử lý nước thải, cung cấp nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch. Tuy nhiên, các vùng đất ngập nước ở đây đang có dấu hiệu suy giảm các chức năng của nó do nhiều nguyên nhân khác nhau như: quản lý và quy hoạch sử dụng chưa hợp lý, ô nhiễm môi trường, chính quyền và người dân chưa thực sự quan tâm đến tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước... Do vậy, việc định hướng quản lý phát triển bền vững các vùng đất ngập nước ở thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết để đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy hết các giá trị của các vùng đất ngập nước, đặc biệt trong vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị lớn hiện nay.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Da Nang is one of the major cities of Vietnam central, where has plenty of wetland areas play important roles for the environment as well as socio-economic development such as water and climate regulation, urban landscape, waste water treatment, supply of aquatic resources and tourism development. However, these wetlands are degraded and decline due to many reasons such as: unreasonable in management and planning, environmental pollution, lack of attention and knowledge of government and ordinary people about importance of wetlands. Therefore, the direction of sustainable development management of wetlands in Da Nang city is essential to ensure the preservation and promotion of all the values of the wetlands, especially in adapting to climate change issue in big cities.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn