Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,197

 Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Kieu Thi Kinh, Nguyen Thi Thu Trang, Duong Hong Thuy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 06 (55);Từ->đến trang: 79-85;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng đã gây ra hàng loạt các vấn đề môi trường, trong đó các loại bùn thải đô thị ngày càng được quan tâm. Nguyên nhân chính là do các kim loại nặng thường tích tụ trong các loại bùn thải và đe dọa đến sức khỏe con người cũng như các hệ sinh thái. Đã có rất nhiều nghiên cứu sử dụng các loại thực vật khác nhau như cỏ Vetiver, cỏ mật… để loại bỏ kim loại nặng trong đất tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tương tự đối với cây phát lộc. Đây là loại thực vật dễ dàng sinh trường và phát triển tại nơi đất có chất lượng thấp, đặc biệt nó được biết đến với vai trò là loại cây cảnh mang lại may mắn. Sau hai tháng tiến hành cách thí nghiệm xác định khả năng xử lý kim loại nặng trong bùn thải tại thành phố Đà Nẵng, kết quả thu được rất tích cực. Cây phát lộc có thể phát triển tốt trong môi trường ô nhiễm kim loại nặng cao mà vẫn tăng sinh khối, tạo điều kiện cho những nghiên cứu tiếp theo.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The massive urbanization and industrialization have resulted in a series of environmental problems of which municipal sludge treatment is becoming a burning question. Heavy metal contamination that mainly originates in sludge is expected to threat human health and ecosystem as well. There have been many studies on applying plants to remediate heavy metals yet so far not many researches on lucky bamboo plant. The plant that can grow easily in low quality soil is well known as a decorative tree in South East Asian region. After 2 months of experiment on using lucky bamboo to remediate heavy metals in municipal sludge in Danang city, it shows positive results. The plant could grow well in high heavy metal contaminated environment and increase its biomass. Heavy metals accumulated in the trees are high hence the efficiency is acceptable. Thus it is required further research on this plant after this initial study. Keywords: Heavy metals, phytoremediation, remediate, sludge, Dracaena sanderiana
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn