Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,159

 Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Võ Văn Minh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Văn Khánh
Số: Đ2011-03-08 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn