Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,715

 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Khánh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Trọng Sơn, Lê Tự Hải
Số: B2012-03-05 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn