Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,072

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT SINH HỌC TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT
Chủ nhiệm:  TS. Hồ Phước Tiến; Thành viên:  PGS. TS. Phạm Văn Tuấn; ThS. Nguyễn Văn Khánh
Số: B2014-01-17 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường

Cơ sở dữ liệu video mô tả hành vi bơi lội của cá trong các môi trường khác nhau FBU: 02

Bài báo khoa học trong nước và quốc tế về thử nghiệm độc học đối với sinh vật cảnh báo: 01

Bài báo khoa học trong nước và quốc tế về các phương pháp trích thuộc tính, nhận dạng hành vi di chuyển của sinh vật cảnh báo: 05

Hệ thống tự động giám sát gồm cabin các bể cá, chương trình máy tính có giao tiếp với camera để phát hiện ô nhiễm, cảnh báo qua tin nhắn SMS và phát email, webserver giám sát và cảnh báo ô nhiễm từ xa: 01

Số lượng Thạc sỹ được đào tạo có làm Luận văn tốt nghiệp cùng hướng đề tài: 03

Số lượng Kỹ sư, Cử nhân được đào tạo có làm Đồ án tốt nghiệp cùng hướng đề tài: 06

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn