Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,509

 Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá hiện trạng phân bố và phân vùng bảo vệ rạn san hô ở Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Văn Khánh; Thành viên:  TS. Kiều Thị Kính, TS. Trần Thị Ân, ThS. Dương Công Vinh, TS. Chu Mạnh Trinh, CN. Phạm Văn Hiệp, ThS. Hoàng Thanh Hải, CN. Hoàng Minh Thiện
Số: B2019-DNA-04 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên

- Đánh giá sự thay đổi lớp phủ san hô khu vực biển Quảng Nam - Đà Nẵng bằng công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS);
- Đánh giá các điều kiện tác động tới sự phân bố san hô và phân vùng bảo vệ san hô khu vực biển Quảng Nam - Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn