Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,029

 大型コンテナ船の空気抵抗低減に関する研究(第2報) - 斜め風中のデッキコンテナに働く風圧抵抗の低減-
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trieu Van Nguyen, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda
Nơi đăng: Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan; Số: 24;Từ->đến trang: 581-586;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn