Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"

 Giáo dục

 2018

 

 Giám đốc Đại học Đà Nẵng

[2] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng" - Giải B

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 Hiệu Trưởng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[3] Giấy khen Hiệu trưởng

 Giáo dục

 2018

 

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[4] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng" - Giải C

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 Hiệu Trưởng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[5] President Award

 Kỹ thuật

 2015

 

 Osaka Prefecture University, Japan

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
[6] Best student paper award, APHydro2014

 Kỹ thuật

 2014

 

 APHydro2014, Vladivostok, Russia

[7] Award of Minister of Education & Training (3rd prize) for outstanding student doing research

 Kỹ thuật

 2007

 

 Ministry of Education & Training

[8] Award of Minister of Science and Technology for outstanding student having creative product in the 2nd National Youth Creative Festival

 Kỹ thuật

 2007

 

 Ministry of Science and Technology

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[9] Award of Danang University of Science and Technology (1st prize) for excellent student in scientific research

 Kỹ thuật

 2007

 

 Danang University of Science and Technology

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
[10] Award of highest honor student of Faculty of Transportation Mechanical Engineering

 Kỹ thuật

 2007

 

 Danang University of Science and Technology

[11] Awarded for the best entrance student of Department of Mechanical Engineering

 Kỹ thuật

 2002

 

 Danang University of Science and Technology

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn