Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tĩnh học Tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]KT An toàn & Bảo vệ môi trường
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên năm 4  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Vẽ tàu
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Động lực học tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2019 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa
[6]Phương pháp tính
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên năm 2~  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Kết cấu máy tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên năm 3~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Anh Văn CN CKGT
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2018 Sinh viên năm 2~  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Thiết bị tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2012 Sinh viên năm 4~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Công ước và quy phạm trong đóng tàu
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2012 Sinh viên năm 4~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Hệ động lực tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2011 Sinh viên năm 4~: Kỹ thuật tàu thủy  Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn