Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng phương pháp số nghiên cứu biện pháp giảm sức cản gió nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu cho tàu hàng container. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Triều. Thành viên: Phan Thành Long, Nguyễn Quang Trung, Dương Đình Nghĩa. Mã số: xxxx. Năm: 2020. (Jun 21 2019 4:55AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp mới kết hợp tương quan ảnh số (DIC) và phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán lan truyền vết nứt trong chi tiết mối hàn"A new method based on Digital Image Correlation (DIC) and Finite Element Method (FEM) for predicting crack propagation in solder joints". Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Thành viên: Tạ Minh Bảo, Hồ Ngọc Thế Quang, Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Xuân Hùng. Mã số: 107.01-2018.32. Năm: 2020. (Jul 11 2018 12:04AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm chân vịt nửa nước dạng cắt mặt lắp đặt trên các phương tiện chở khách cao tốc. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Thành viên: Đỗ Hùng Chiến, Vũ Ngọc Bích, Lê Đức Cảnh, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Toàn, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Văn Triều. Mã số: xxxx. Năm: 2020. (Nov 2 2019 11:46PM)
[4] Đề tài Khác: Development of CFD Turbulence Models for Marine Applications. Chủ nhiệm: Yoshiho Ikeda. Thành viên: Nguyen Van Trieu +. Mã số: xxxx. Năm: 2018. (Feb 7 2017 3:43PM)
[5] Đề tài Khác: Development of High Lift Performance Rudders. Chủ nhiệm: Nguyen Van Trieu. Thành viên: Takuro Ikebuchi, Yoshifumi Tai, Yoshiho Ikeda. Mã số: xxxx. Năm: 2017. (Feb 7 2017 3:33PM)
[6] Đề tài Khác: Air Resistance Reduction Methods for Large Container Ship. Chủ nhiệm: Yoshiho Ikeda. Thành viên: Ikko Watanabe, Nguyen Van Trieu, Nobuyuki Shimizu, Akito Kinugawa, Yoshifumi Tai. Mã số: xxxx. Năm: 2017. (Feb 7 2017 3:38PM)
[7] Đề tài Khác: Development of Air Circulating Tank. Chủ nhiệm: Yoshiho Ikeda. Thành viên: Kyohei Sugawa, Satowa Ibata, Trieu Van Nguyen. Mã số: D-ACT. Năm: 2017. (Jul 12 2017 9:02AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hóa ảnh hưởng của hình dạng profile cánh đến các thông số động lực học của cánh chân vịt tàu thủy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Triều. Thành viên: . Mã số: T2012-02-29. Năm: 2012. (Feb 24 2015 3:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn