Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,106

 摩擦抵抗の大幅削減を目指した船底空気循環槽の超幅広・浅喫水船への適用(第2 報)-CFD を用いた船底空気循環槽の効率向上の試み-
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Kyohei Sugawa, Trieu Van Nguyen, Satowa Ibata, Yoshiho Ikeda
Nơi đăng: Proceedings of JASNAOE Annual Spring Meeting, Tokyo, Japan; Số: 24;Từ->đến trang: 461-466;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn