Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,197

 NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ DÒNG CHẢY QUA HỆ THỐNG CÁC KHỐI LĂNG TRỤ TIẾT DIỆN VUÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22; Số: xx-xx;Từ->đến trang: xx-xx;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo tác giả trình bày về ứng dụng CFD để mô phỏng tính toán dòng khí tác động lên hệ thống các khối lăng trụ tiết diện vuông với khoảng cách bố trí khác nhau. Các thống số về lực cản, lực nâng, phân bố vận tốc, áp suất được đem ra phân tích, so sánh. Kết quả tính toán cho thấy khi tăng khoảng cách theo chiều dọc của các khối lăng trụ thì lực cản tăng.
ABSTRACT
In this paper, the flow past an array of squared cylinders with different distance location are investigated by using CFD. The forces, velocity distribution, pressure distribution are compared. The numerical results show that increasing the longitudinal distance between cylinders, the drag increases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn