Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng Khen - Hội Cơ Học

 Kỹ thuật

 2013

 80-13/HCH

 Hội Cơ Học Việt Nam

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger go losartan
[2] Bằng Khen - Hội Cơ Học

 Kỹ thuật

 2008

 78/HCH

 Hội Cơ Học Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Giải Ba Olympic Cơ Học Toàn Quốc

 Kỹ thuật

 1997

 027/97

 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Hội Cơ Học Việt Nam

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[4] Giải Ba - Olympic Cơ Học và Tin Học

 Kỹ thuật

 1997

 326

 Đại Học Đà Nẵng

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon click free discount prescription card
[5] Giải Khuyến Khích Olympic Cơ Học Toàn Quốc

 Kỹ thuật

 1996

 39/96

 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Hội Cơ Học Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
[6] Giải Khuyến Khích - Olympic Cơ Học

 Kỹ thuật

 1996

 01

 Đại Học Đà Nẵng

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[7] Giải Ba - Olympic Tiếng Nga

 Ngôn ngữ

 1995

 02

 Đại Học Đà Nẵng

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
[8] Giải Ba - Olympic Tiếng Nga

 Ngôn ngữ

 1991

 96/QNKT

 Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn