Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ PHỎNG CỘT ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHỊU NÉN BẰNG PHẦN MỀM ABAQUS. Tác giả: Trịnh Hữu Hiệp, Phan Đình Hào. KỶ YẾU HỘI NGHỊ Sinh viên Nghiên cứu khoa học NĂM 2016 - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: ĐHBK-ĐHĐN/NCKH-2016. Trang: 591-596. Năm 2016. (Jul 12 2016 12:00PM)
[2]Bài báo: SIMULATION OF CONCRETE FILLED STEEL TUBE COLUMNS USING HIGH STRENGTH CONCRETE UNDER COMPRESSIVE LOADS. Tác giả: Phan Dinh Hao and Trinh Huu Hiep. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc "Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng" - Tp Nha Trang, 28-29/7/2016. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 245-252. Năm 2016. (Dec 31 2016 8:47AM)
[3]Bài báo: MÔ PHỎNG CỘT NGẮN ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO CHỊU TẢI TRỌNG NÉN ĐÚNG TÂM. Tác giả: ThS. PHAN ĐÌNH HÀO, KS. TRỊNH HỮU HIỆP. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. Số: 4/2016. Trang: 17-25. Năm 2016. (Feb 22 2017 9:28PM)
[4]Bài báo: DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF COMPOSITE STRUCTURES IN CIVIL ENGINEERING. Tác giả: Phan Dinh Hao. University of Science and Technology - The University of Danang. Số: CAESD 2015. Trang: 111-116. Năm 2015. (Sep 27 2015 8:16PM)
[5]Bài báo: REVIEW ON DAMAGE INVESTIGATIONS AND SOLUTIONS FOR STRENGTHENING THIN STEEL ROOF SYSTEMS DURING EXTREME WIND EVENTS IN AUSTRALIA. Tác giả: Phan Dinh Hao . Tuyển Tập Công Trình - Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1272-2 TẬP 1. Trang: 334-343. Năm 2015. (Nov 12 2015 3:54PM)
[6]Bài báo: BEHAVIORS OF CIRCULAR CONCRETE ENCASED COMPOSITE COLUMNS USING STEEL PLATE. Tác giả: Phan Dinh Hao. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12(73) VOL. 1. Trang: 12-18. Năm 2013. (Mar 14 2014 2:28PM)
[7]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN CẤU KIỆN ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG. Tác giả: Ngô Hữu Cường, Ngô Trường Lâm Vũ, Trần Hữu Huy, Phan Đình Hào. Tạp chí “Khoa học và Công nghệ”, Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57), QUYỂN 1. Trang: 1-6. Năm 2012. (Aug 4 2013 4:02PM)
[8]Bài báo: PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẤT NỀN. Tác giả: Huỳnh Văn Long, Phan Đình Hào. Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học - HỘI NGHỊ "Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học" - Đại Học Đà Nẵng - Lần Thứ 5
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Tập 1. Trang: 192-199. Năm 2006.
(Mar 26 2014 5:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Seismic behavior of full-scale square concrete filled steel tubular columns under high and varied axial compressions. Authors: Hao D. Phan and Ker-Chun Lin. Earthquakes and Structures. No: Vol. 18, No. 6. Pages: 677-689. Year 2020. (Jul 1 2020 6:57PM)
[2]Article: Seismic Behavior of Full-Scale Concrete Filled Steel Tubular (CFST) Columns with High Axial Load Effect. Authors: HAO DINH PHAN. National Taiwan University of Science and Technology (NTUST). No: D10505801, Ph.D. Dissertation. Pages: 1-166. Year 2020. (Sep 10 2020 9:07AM)
[3]Article: SEISMIC PERFORMANCE TESTING OF CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR (CFST) COLUMNS WITH HIGH AXIAL COMPRESSION CONDITIONS. Authors: Ker-Chun LIN, Hao Dinh PHAN and Sheng-Jhih JHUANG. 2019 National Earthquake Engineering Research Center Experimental Achievements Conference II. No: Tainan, Taiwan, December 9, 2019. Pages: 19-26. Year 2019. (Dec 10 2019 12:25PM)
[4]Article: SEISMIC PERFORMANCE OF CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR (CFST) COLUMNS WITH VARIED AXIAL LOADS. Authors: Hao Dinh Phan and Ker-Chun Lin. International Conference in Commemoration of 20th Anniversary of the Chi-Chi Earthquake. No: Taipei, Taiwan, September 15-19, 2019. Pages: 1-11. Year 2019. (Sep 20 2019 9:25AM)
[5]Article: PROPERTIES OF FOAMED LIGHTWEIGHT MATERIAL PRODUCED USING BLENDED CEMENT-LIMESTONE POWDER. Authors: HUYNH Trong-Phuoc, HWANG Chao-Lung, VO Duy-Hai, PHAN Dinh-Hao. The 5th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering, 9-11 June, 2017, Tokyo, Japan. No: AC 2017-273. Pages: 17:45-18:00. Year 2017. (Sep 15 2017 4:45PM)
[6]Article: ANALYSIS OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF CIRCULAR CONCRETE FILLED STEEL TUBE COLUMNS USING HIGH STRENGTH CONCRETE. Authors: H. D. Phan & H. H. Trinh. Mechanics of Structures and Materials: Advancements and Challenges - CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, London. No: Print ISBN: 978-1-138-02993-4; eBook ISBN: 978-1-351-85021-6 (VOLUME 1). Pages: 231-236. Year 2016. (Dec 17 2016 12:08AM)
[7]Article: EFFECTS OF STRUCTURAL STEEL CONFIGURATION ON THE BEHAVIOUR OF CIRCULAR CONCRETE ENCASED COMPOSITE COLUMNS. Authors: Phan Dinh Hao. Proceedings of The 14th East Asia - Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14), 6-8 January, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. No: ISBN: 978-604-82-1684-9. Pages: 966-975. Year 2016. (Jan 18 2016 12:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn