Phạm Đình Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 4105 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Đình Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/10/1984
Nơi sinh: Đăk Lăk
Quê quán Vinh Xuân - Phú Vang - Thừa THiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại Học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hướng dẫn thí nghiệm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.736.945; Mobile: 0916.87.87.12
Email: long_bkdn@yahoo.com; pdlong@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng oxit sắt xử lý khí H2S trong khí biogas phục vụ máy phát điện công suất 80 – 600 KVA. Chủ nhiệm: phạm Đình Long. Thành viên: . Mã số: T2010-02-99. Năm: 210. (Jan 23 2015 10:04AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế chế tạo thùng rác xử lý rác thải hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo phương thức Takakura. Chủ nhiệm: Phạm Đình Long. Mã số: T2017-02-99. Năm: 2018. (Feb 27 2018 3:41PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tinh lọc Biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại quy mô lớn. Chủ nhiệm: TS. Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Phạm Đình Long, Võ Anh Vũ. Mã số: T2014-01-23. Năm: 2014. (Jan 23 2015 10:13AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Chủ nhiệm: phạm Đình Long. Thành viên: Trương Lê Bích Trâm, Võ Anh Vũ. Mã số: T2013. Năm: 2013. (Jan 23 2015 10:09AM)
[5] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: ĐTĐL 2010G/35. Năm: 2012. (Jan 23 2015 10:15AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của sự ấm đần lên toàn cầu đối với môi trường Tp.Đà nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long. Mã số: B2010-DDN-26. Năm: 2011. (Feb 20 2012 8:24AM)
[7] Đề tài Khác: Nghiên cứu, tinh luyện khí biogas để làm nhiên liệu cho động cơ cỡ nhỏ ở nông thôn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long. Mã số: SDH08-CH-07. Năm: 2008. (Feb 20 2012 8:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định lượng phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải tại một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; TS. Phan Như Thúc; Đặng Thị Đoan; ThS. Phạm Thị Ngọc Lan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; PGS.TS. Trần Văn Quang*; Đặng Thị Đoan*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 14. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu khử hydro sulfua trong biogas bằng phương pháp sinh học. Tác giả: Trương Lê Bích Trâm*; Phạm Đình Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 91. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[5]Bài báo: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Phạm Đình Long
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí Toàn quốc năm 2012. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 505-516. Năm 2012. (Jan 23 2015 10:45AM)
[6]Bài báo: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long. Tạp chí Giao thông Vận tải
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8/2011. Trang: 30-33. Năm 2011.
(Jan 23 2015 10:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn