Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến hoạt động của động cơ sử dụng nhiên liệu xăng pha cồn E10
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Minh Đức, Phạm Thăng Long
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 2014;Từ->đến trang: 93-102;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày nghiên cứu thực nghiệm so sánh khả năng phát công suất, suất tiêu hao năng lượng có ích và phát thải ô nhiễm CO, HC của động cơ DAEWOO A16DMS khi sử dụng nhiên liệu xăng thương phẩm A95 và xăng sinh học 10% ethanol (E10). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật này của động cơ cũng được thực nghiệm ứng với sự thay đổi góc đánh lửa sớm. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ở mức mở bướm ga trung bình (50%), động cơ dùng E10 có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được cải thiện so với dùng A95. Ở mức bướm ga nhỏ và lớn (30% and 90%) thì động cơ sử dụng nhiên liệu E10 sẽ có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thấp hơn so với khi động cơ dùng A95. Sự suy giảm này có thể khắc phục cơ bản bằng cách thay đổi tăng góc đánh lửa sớm khoảng 5-9 độ so với giá trị nguyên thủy. Xét trên các tiêu chí này, có thể thấy rằng sử dụng nhiên liệu E10 đối với động cơ ô tô là hoàn toàn khả thi.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper presents an experimental study to compare engine performance, specific fuel energy conversion efficiency, and CO, HC pollution emissions of an A16DMS DAEWOO engine using commercial gasoline A95 and gasohol 10% ethanol (E10). These technical and economic indicators of this engine is also revealed as the spark advance timing of the engine changes. The study results showed that at throttle opening of 50% and fuelled with E10, the engine has the technical and economic indicators improved compared to fuelled with A95. At small and large throttle opening (30% and 90%) the engine using E10 fuel will have lower economic and technical criteria than when using A95. This decline can be overcome by increasing the spark advance timing of the engine about 5-9 degrees compared with the original value. Considering these criteria, the use of E10 fuel for automobile engines is feasible.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn