Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,841

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Xuân Diệu
Đề tài: Mô phỏng trạng thái biến dạng và ứng suất của khung ô tô tải tự đổ bằng phần mềm ANSYS

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[2]Phan Tấn Đàn
Đề tài: Tính toán mô phỏng sức kéo ô tô ở các chế độ quá độ bằng phần mềm Matlab

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[3]Võ Lê Chiêu Minh
Đề tài: Nghiên cứu động lực học chuyển động quay vòng của tổ hợp ô tô Sơ-mi Rơ-moóc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[4]Nguyễn Thị Vinh
Đề tài: Mô phỏng trạng thái ứng suất và biến dạng của khung ô tô tải HYUNDAI HD65 bằng phần mềm ANSYS

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[5]Bùi Quốc Vĩnh
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của ô tô khách 29 chỗ ngồi sản xuất tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[6]Trần Công Thân
Đề tài: Nghiên cứu dao động xe tải 1,25 tấn thay thế xe công nông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[7]Nguyễn Châu An
Đề tài: Đánh giá khả năng phân tích quá trình cháy trong động cơ Diesel 4 kỳ buồng cháy xoáy lốc bằng tín hiệu áp suất buồng cháy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[8]Lê Hoàng
Đề tài: Tính toán độ bền của xi téc ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn