Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,031,879

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm HYPERWORKS tối ưu hóa thân xe buýt THACO CITY B60. Tác giả: Phan Minh Đức*, Lê Công Tín. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 24. Năm 2019. (Dec 10 2019 3:30PM)
[2]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas- hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Phan Minh Đức*, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 154-161. Năm 2019. (Jul 1 2020 10:35AM)
[3]Bài báo: Tính năng động cơ nhiệt trên xe gắn máy hybrid LPG- điện được cải tạo từ xe Honda Lead. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Số: 22. Trang: 865-877. Năm 2019. (Jul 1 2020 10:40AM)
[4]Bài báo: Cung cấp nhiên liệu biogas-hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid
.
Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú
. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 448-458. Năm 2018.
(Jun 15 2019 4:03AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng thiết bị chẩn đoán OBD II Wifi để nghiên cứu tiêu hao nhiên liệu của ô tô trong điều kiện vận hành thực tế. Tác giả: TS. Lê Văn Tụy*; TS. Phan Minh Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 110. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[6]Bài báo: Phỏng đoán sự phân bố nhiệt độ và NOx trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Phan Minh Đức; TS. Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 18. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[7]Bài báo: Xây dựng mô hình xác định lực cản lăn tác dụng lên ô tô trong quá trình vận hành. Tác giả: Nguyễn Văn Đông, Phan Minh Đức, Nguyễn Viết Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 30. Năm 2016. (Jun 14 2016 2:23PM)
[8]Bài báo: Thiết kế, chế tạo hệ thống đánh lửa điện tử cho động cơ sử dụng LPG kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phan Minh Đức, Trương Lê Hoàn Vũ, Hồ Văn Phú. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 116. Năm 2016. (Jun 14 2016 2:23PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến hoạt động của động cơ sử dụng nhiên liệu xăng pha cồn E10. Tác giả: Phan Minh Đức, Phạm Thăng Long. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 2014. Trang: 93-102. Năm 2014. (Aug 21 2015 9:13AM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá trình đánh lửa của hỗn hợp biogas-không khí bằng ngọn lửa mồi diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Anh. Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 2011. Trang: 117-124. Năm 2011.
(Aug 21 2015 9:31AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phun LPG trên đường nạp cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Phạm Quốc Thái, Phan Minh Đức.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 33. Năm 2009. (Jun 14 2011 10:09AM)
[12]Bài báo: Sự chênh lệch trong kết quả phân tích tỏa nhiệt quá trình cháy động cơ diesel buồng cháy xoáy lốc bằng mô hình nhiệt động một và hai khu vực. Tác giả: Nguyễn Châu An, Phan Minh Đức.. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 35. Năm 2009. (Jun 14 2011 10:08AM)
[13]Bài báo: Đặc điểm quá trình cháy động cơ nén cháy với diesel và biodiesel. Tác giả: Phan Minh Duc. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc, Việt Nam. Năm 2008. (Jun 14 2011 9:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Alignment And Mapping Between CDIO Standards And AUN-QA Criteria. Authors: Tuan Van Pham, Anh Thu Nguyen, Hong Hai Nguyen, Minh Duc Phan, Tan Kay Chuan

. Proceedings of the International CDIO Conference. No: 16. Pages: 500-514. Year 2020.
(Jul 9 2020 5:04AM)
[2]Article: Effects of hydrogen-enriched biogas on combustion and emission characteristics of dual-fuel engine at different compression ratios. Authors: Phan Minh Đức, Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến. 30th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30.com). No: 30. Pages: 536-541. Year 2019. (Jul 9 2020 9:14AM)
[3]Article: A Study on CNG Buses Used in Ho Chi Minh City. Authors: Phạm Xuân Mai, Phan Minh Đức. International Conference on Automotive Technology, APAC 15, Hanoi. Year 2009. (Jun 14 2011 10:11AM)
[4]Article: Study on biogas premixed charge diesel dual fuelled engine. Authors: Phan Minh Duc, Wattanavichien. International Journal “Energy Conversion and Management”. No: Volume 48, Issue 8. Year 2007. (Jun 14 2011 9:20AM)
[5]Article: Dual Fuel – A Literature Review. Authors: Phan Minh Duc, Kanit Wattanavichien
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 20th Engine Technology Conference. Hanoi University
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Year 2006.
(Jun 14 2011 9:16AM)
[6]Article: Computer Simulation of Light Duty Truck’s Performance and Fuel Consumption Under Steady Driving Conditions. Authors: Phan Minh Duc, Kanit Wattanavichien
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. 18th ME-NETT (The Mechanical Engineering Network of Thailand) Conference
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2004.
(Jun 14 2011 9:56AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn