Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,133

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tính chất điều khiển ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Học viên cao học.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa.
[2]Phương pháp phần tử hữu hạn
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa.
[3]Tính toán khung vỏ ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Học viên cao học  Trường Đại học Bách Khoa.
[4]Thiết kế thực nghiệm
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Học viên cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa
[5]Kết cấu & tính toán hệ thống phanh, lái ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2007 Sinh viên đại học.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa.
[6]Tự động điều chỉnh lực phanh ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2002 Sinh viên đại học.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa.
[7]Kết cấu & tính toán ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 1995 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường ĐH Bách Khoa, trường Cao đẳng Công nghệ.
[8]Lý thuyết ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 1993 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa, Trường Cao đăng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn