Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,010,777

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học toàn quốc

 Khoa học công nghệ

 1999

 TN11

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn