Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,697

[1] Giải nhì Hội thi "Bí thư Chi đoàn giỏi". Năm: 1996.
[2] Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm: 1998.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4775/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[6] Đạt thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Số: 07-QĐ/BTV. Năm: 2013.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ 18/8/2014. Năm: 2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Số 5540/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2015. Năm: 2015.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: Số 4363/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[10] Học viên có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất khóa 2012-2014. Số: 391/QĐKT. Năm: 2015.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: QĐ 5079/QĐ-ĐHĐN ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[12] Bằng khen cấp Bộ. Số: QĐ 5358/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2016. Năm: 2016.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2017.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn