Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,522

 Xây dựng công cụ chuyển đổi nhanh giữa văn bản Hán Việt và chữ Hán,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo KHQG về NCCB Lần 1, FAIR 10/2003
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: tr.415-422;Năm: 2003
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn