Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,560

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phát triển Hệ thông Thông tin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 SV Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kê Giao diện Người dùng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 SV Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý dự án phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên các ngành  Trường Đại học Bách khoa
[5]Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cao học và NCS ngành KHMT  Đại học Đà Nẵng
[6]Quản lý Dự án CNTT
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 SV Đại học vá Cao đẳng CNTT  Trường ĐHBK và trường Cao đẳng CNTT, Đại học Đà Nẵng
[7]Các phương pháp đặc tả hình thức
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên ngành CNTT  Trường Cao đảng CNTT, Đại học Đà Nẵng
[8]Thương mại điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên đại học và cao đẳng các khối ngành CNTT  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum, Viện Đại học Mở, Trung tâm Đà Nẵng
[9]Phép tính hình thức và ứng dụng
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2002 Bậc đại học, chương trình đào tạo chất lượng cao, PFIEV  Truờng Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[10]Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Bậc đại học, chương trình đào tạo chất lượng cao, PFIEV
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[11]Công nghệ tri thức
Ngành: Công nghệ thông tin
 2001 Cao học ngành Khoa học Máy tính  Đại học Đà Nẵng
[12]Lập trình trí tuệ nhân ntạo
Ngành: Công nghệ thông tin
 2001 Cao học ngành Khoa học Máy tính
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[13]Hệ chuyên gia
Ngành: Công nghệ thông tin
 2001 Sinh viên bậc đại học  Đại học Đà Nẵng
[14]Lập trình hàm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2000 Sinh viên bậc đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[15]Lập trinh lôgic
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên bậc đại học  Đại học Đà Nẵng
[16]Lập trình Trí tuệ nhân tạo
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 Cao học Ngành Khoa học Máy tính  Đại học Đà Nẵng
[17]Lý thuyết tính toán
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Cao học và NCS ngành Khoa học Máy tính  Đại học Đà Nẵng
[18]Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 1996 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[19]Công nghệ phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 1996 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[20]Tin học ứng dụng trong quản lý
Ngành: Công nghệ thông tin
 1995 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[21]Kỹ thuật lập trình
Ngành: Công nghệ thông tin
 1995 Sinh viên bậc đại học, cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[22]Tin học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1980 Sinh viên cac ngành thuộc các bậc đào tạo Cao đẳng, Đại học  Đại học Đà Nẵng và các Trung tâm liên kết đào tạo
[23]Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômat
Ngành: Công nghệ thông tin
  Sinh viên bậc đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn