Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,705

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp sắp xếp mục từ trong kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ ; Phan Huy Khánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia CITA2018. Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông. Số: ISBN: 978-604-84-3470-0. Trang: 146-153. Năm 2018. (Oct 1 2018 7:55AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng đồ thị có hướng không trọng số nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer. Tác giả: Trần Văn Nam, Sơn Phú Quý ; Nguyễn Thị Huệ ; Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Nhà Xuất bản KHTN&CN. Số: ISBN: 978-604-913-614-6. Trang: 951-955. Năm 2017. (Jun 14 2018 9:47AM)
[3]Bài báo: Giải pháp tư vấn đặt tên và sử dụng tin nhắn thương hiệu cho doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Nho Túy ; Phan Huy Khánh ; Lê Văn Anh. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), năm 2017. Số: 1. Trang: 226-232. Năm 2017. (Jun 14 2018 9:21AM)
[4]Bài báo: Giải pháp kiểm tra chính tả văn bản tiếng Ê Đê dựa vào mô hình cấu trúc âm tiết và kho ngữ vựng tiếng Ê Đê. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ ; Phan Huy Khánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia CITA2017. Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 182-187. Năm 2017. (Jun 14 2018 9:26AM)
[5]Bài báo: Xây dựng môi trường khai thác chữ viết tắt tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Nho Túy ; Phan Huy Khánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia CITA2017. Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông. Số: ISBN: 978-604-913-614-6. Trang: 160-167. Năm 2017. (Jun 14 2018 9:36AM)
[6]Bài báo: Đánh giá tần số sử dụng chữ viết tắt tiếng Việt trên Interrnet. Tác giả: Phan Huy Khánh; Nguyễn Nho Túy ; , Đặng Huy Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 87. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:36PM)
[7]Bài báo: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHỮ VIẾT TẮT CHỈ MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ TÌM KIẾM, KHAI THÁC DỮ LIỆU. Tác giả: Nguyễn Nho Túy*; Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 102. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[8]Bài báo: Tách từ tiếng Lào sử dụng kho ngữ vựng kết hợp với các đặc trưng ngữ pháp tiếng Lào. Tác giả: Vilavong SouksanPhan Huy Khánh.. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần thứ XVI, Đà Nẵng 14-16/11/2013. Số: 14-16/11/2013. Trang: 61-68. Năm 2014. (Jun 7 2014 4:16PM)
[9]Bài báo: Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-Ê Đê gán nhãn theo ngữ cảnh. Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 1 [74]. Trang: 38-41. Năm 2014. (Apr 13 2014 2:20PM)
[10]Bài báo: ÁP DỤNG YẾU TỐ TIỀN GIẢ ĐỊNH TIẾNG VIỆT VÀ LÔGIC VỊ TỪ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT CÂU HỎI TỰ ĐỘNG. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tạp chí CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG. Số: KỲ 2 THÁNG 3/2014. Trang: 32-38. Năm 2014. (Apr 13 2014 2:26PM)
[11]Bài báo: Khử bỏ nhập nhằng trong bài toán tách từ tiếng Lào. Tác giả: Vilavong SouksanPhan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học, Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1 (62). Trang: 113-119. Năm 2013.
(Sep 24 2013 2:45PM)
[12]Bài báo: Mã hoá tiếng ÊĐê sử dụng Unicode ứng dụng trong soạn thảo văn bản tiếng dân tộc. Tác giả: Phan Huy Khánh, Hoàng Thị Mỹ Lệ. Tạp chí Hoi thao NCKH Khoa hoc CNTT&U7D CNTT tong các lĩnh vực, Trường CĐ CNTT, ĐH Đà Nẩng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1 [6/2012]. Trang: 179-184. Năm 2012.
(Apr 22 2013 9:05PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán y học. Tác giả: Văn Đỗ Cẩm VânPhan Huy Khánh. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 4[45]. Trang: 104-111. Năm 2011. (Jul 8 2012 4:48PM)
[14]Bài báo: Xử lý nhập nhằng trong tìm kiếm văn bản tiếng Việt. Tác giả: Lê Thanh DuyPhan Huy Khánh. Tạp chí Thông tin KH&CN - Trường CĐCN, ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 46-52. Năm 2011.
(Jul 8 2012 4:51PM)
[15]Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản. Tác giả: Phan Huy Khánh, Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 36. Năm 2010.
(Dec 30 2010 9:01PM)
[16]Bài báo: Giải pháp ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi và nhận văn bản, Tạp. Tác giả: Phan Huy Khánh, Hồ Phan Hiếu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Năm 2009. (Dec 30 2010 9:01PM)
[17]Bài báo: Xây dựng hệ thống trợ giúp ngữ âm cho trẻ khiếm thính. Tác giả: Phan Huy Khánh và nhóm sinh viên,. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần thứ XI. Huế 12-13/06/2008. Năm 2008. (Dec 30 2010 9:00PM)
[18]Bài báo: Phát triển môi trường tích hợp các công cụ xử lý từ Hán-Việt trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Hội thảo QG lần thứ III NCCB & ỨD CNTT FAIR, Nha Trang, 9-10/08/2007. Số: 9-10/08/2007. Trang: 115-122. Năm 2007. (Dec 30 2010 8:56PM)
[19]Bài báo: Phát triển công cụ tương tác với các kho ngữ liệu nhờ văn phạm tạo sinh giao diện. Tác giả: Phan Huy Khánh và nhóm sinh viên. Hội thảo Khoa học QG Lần thứ X, Đại Lải, Hà Nội, 14-15/09/2007. Năm 2007. (Dec 30 2010 8:59PM)
[20]Bài báo: Phát triển môi trường tích hợp các công cụ xử lý từ Hán-Việt trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Hội thảo QG lần thứ III NCCB & ỨD CNTT FAIR, Nha Trang,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2007.
(Jan 9 2011 8:49PM)
[21]Bài báo: Xây dựng từ điển Chăm-Việt-Chăm phục vụ xử lý tiếng Chăm. Tác giả: Phan Huy Khánh, Trần Xuân Dũng. Hội thảo QG lần thứ III NCCB & ỨD CNTT FAIR, Nha Trang, 9-10/08/2007. Năm 2007. (Dec 30 2010 8:58PM)
[22]Bài báo: Xây dựng CSDL chữ viết tắt cho dịch vụ 1080. Tác giả: Phan Huy Khánh, Nguyễn Nho Tuý.. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 9, Đà Lạt 15-17/06/2006. Năm 2006. (Dec 30 2010 8:51PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu các đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật. Tác giả: Ninh Khánh DuyPhan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện CNTT, Viện KH&CN Việt Nam 1976-2006. Số: 1 [7/2006]. Trang: 37-45. Năm 2006. (Dec 30 2010 8:52PM)
[24]Bài báo: Xây dựng văn phạm xử lý văn bản. Ứng dụng cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện CNTT, Viện KH&CN Việt Nam 1976-2006). Năm 2006. (Dec 30 2010 8:53PM)
[25]Bài báo: Xây dựng công cụ thống kê kho ngữ liệu tiếng nói đa ngữ cho dự án ERIM. Tác giả: Phan Huy Khánh, Huỳnh Công Pháp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 9, Đà Lạt 15-17/06/2006. Năm 2006. (Dec 30 2010 8:50PM)
[26]Bài báo: Thiết kế cơ sở dữ liệu đa ngữ ngữ pháp tiếng Việt (Designing of a Multilingual Database for Vietnamese Gramma). Tác giả: Phan Huy Khánh, Võ Trung Hùng. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnamese Academy of Science and Technology, ISSN 1813-9663. Trang: 319-328. Năm 2005. (Dec 30 2010 8:32PM)
[27]Bài báo: Lập trình macro VBA tiện ích tìm kiếm từ ghép trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa, 9/2005. Trang: 175-182. Năm 2005. (Dec 30 2010 8:46PM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng danh từ kết hợp trong tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh, Trương Hữu Trầm
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 8-Hải Phòng 25-27/08/2005.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 385-395. Năm 2005.
(Dec 30 2010 8:47PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng danh từ kết hợp trong tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 8. Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT & Truyền thông, Hải Phòng. Năm 2005. (Dec 30 2010 8:43PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp ghép nửa âm tiết tổng hợp âm tiết tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh, Hồ Thị Đào
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa, 9/2005
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9/2005. Trang: 137-143. Năm 2005.
(Dec 30 2010 8:45PM)
[31]Bài báo: Sử dụng công cụ lập trình macro VBA xây dựng các tiện ích xử lý văn bản. Tác giả: Phan Huy Khánh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Lần 3 Đại học Đà Nẵng 11/2004
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 255-261. Năm 2004.
(Dec 30 2010 8:42PM)
[32]Bài báo: Hợp tác xây dựng từ điển đa ngữ Papillon : vấn đề cập nhật dữ liệu tiếng Việt. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học QG Lần hai ICT.rda’2004 HàNội
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2004.
(Dec 30 2010 8:37PM)
[33]Bài báo: Mô hình dữ liệu từ vựng của từ điển tin học tiếng địa phương Nghệ-Tĩnh. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội 2004. Trang: 27-39. Năm 2004. (Jan 9 2011 8:32PM)
[34]Bài báo: Một mô hình máy tính dạy học dựa theo giáo án. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 7. Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT&Truyền thông, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 35. Năm 2004.
(Dec 30 2010 8:33PM)
[35]Bài báo: Phân tích khả năng thử nghiệm các đơn vị phần mềm. Tác giả: Phan Huy Khánh, Nguyễn Thanh Bình
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 7. Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT & Truyền thông, Đà Nẵng. Trang: 54. Năm 2004. (Dec 30 2010 8:34PM)
[36]Bài báo: Sử dụng công cụ lập trình macro VBA xây dựng các tiện ích xử lý văn bản. Tác giả: Phan Huy Khánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Lần 3 Đại học Đà Nẵng 11/2004
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 255-261. Năm 2004.
(Dec 30 2010 8:36PM)
[37]Bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng đa ngữ sử dụng dạng thức văn bản RTF Winword. Tác giả: Phan Huy Khánh. Kỷ yếu Hội thảo CNTT&Truyền thông Lần 1 ICT.rda’2003 HàNội.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2003.
(Jan 9 2011 8:26PM)
[38]Bài báo: Xây dựng công cụ chuyển đổi nhanh giữa văn bản Hán Việt và chữ Hán. Tác giả: Phan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo KHQG về NCCB Lần 1, FAIR 10/2003
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trang: tr.415-422. Năm 2003.
(Jan 9 2011 8:30PM)
[39]Bài báo: Thiết kế từ điển phát âm tiếng Việt s. Tác giả: Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Journal of Science&technology). Số: 19-20. Trang: 21-27. Năm 1999. (Dec 30 2010 8:26PM)
[40]Bài báo: Xây dựng công cụ kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Microsoft Windows. Tác giả: Phan Huy Khánh, Trương Hữu Trầm. Kỷ yếu Hội thảo KHQG Lần 8 “Một số vấn đề về chọn lọc của CNTT&Truyền thông”, Hải Phòng 25-27/08/2005. Số: Số 5. Trang: 385-395. Năm 1998. (Dec 30 2010 8:25PM)
[41]Bài báo: Bài toán lương trên máy vi tính Apple IIe. Tác giả: Phan Huy Khánh
marriage affairs open i want an affair
. Tập san Khoa học, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (số đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập trường)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 10/1985. Trang: 74-79. Năm 1985.
(Dec 30 2010 8:16PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Building a Syllable Database to Solve the Problem of Khmer Word Segmentation. Authors: Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Huệ and Phan Huy Khánh. International Journal on Natural Language Computing (IJNLC). No: Vol. 6, No.1, February 2017. Pages: 1-12. Year 2017. (Mar 3 2017 9:39AM)
[2]Article: Developing database of Vietnamese abbreviations and some applications. Authors: Nguyễn Nho Tuý, Phan Huy Khánh. Workshop Proceedings "Scientific Conference on Nature of Computation and Communication", RachGia, Vietnam, 2016. No: March 17-18, 2016. Pages: 7-12. Year 2016. (Mar 30 2016 9:33AM)
[3]Article: New Automatic Search and Update Algorithms of Vietnamese Abbreviations. Authors: Nguyễn Nho Tuý, Phan Huy Khánh. WCSIT - World of Computer Science and Information Technology Journal. No: Vol. 6, No. 1, ISSN: 2221-0741. Pages: 1-7. Year 2016. (Mar 30 2016 9:29AM)
[4]Article: Abbreviations Applicationin 108 VNPT Service Exploitation in Da Nang City. Authors: Nguyễn Nho Tuý, Phan Huy Khánh. IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. No: Vol. 3 Issue 1, January 2016, ISSN 2348-7968. Pages: 222-227. Year 2016. (Mar 30 2016 9:15AM)
[5]Article: Comparision on some Machine Learning Methods for Lao Text Categorization. Authors: Souksan Vilavon, Khánh Phan Huy. IJCST - International Journal of Computer Science and Telecommunications, ISSN 2047-3338Text categorization is one of the most important role in many applications in natural language processing (NLP). The task of text classification is assignment of free text document to one or more predefined categories based on their content. Whereas a wide range of methods have been applied to English text classification, relatively very few studies have been done on Lao text. In this paper, we present methodology for Lao document presentation and two of the best machine learning techniques, which have namely Radial Basis Function (RBF) network and support vector machines (SVM), to classify the documents. Experimental results revealed that these approaches could achieve an average about 82% accuracy. Additionally, we also analyze the advantages and disadvantages of each approach to find out the best method in specific circumstances.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume 6, Issue 7, July 2015. Pages: 8-13. Year 2015.
(Aug 3 2015 5:31PM)
[6]Article: A Domain indicating method for Ede terminology in building a Vietnamese-Ede bilingual corpus. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Proceedings of The Third Asian Conference on Information Systems ACIS 2014. No: ACIS2014. Pages: 419-424. Year 2014. (Dec 26 2014 2:55PM)
[7]Article: Using Unicode in Encoding the Vietnamese Ethnic Minority Languages, Applying for the EDe Language. Authors: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Vilavong Souksan, Phan Huy Khánh. Knowledge and Systems Engineering. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering, Springer, KSE 2013, HaNoi, Oct2013. No: Volume 244. Pages: 137-148. Year 2013. (Nov 10 2013 2:47PM)
[8]Article: Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Vietnamese into Ka-Tu Language. Authors: Phan Huy KhánhPhan Thị BôngHoàng Thị Mỹ Lệ. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012) http://www.dut.edu.vn/kse2012. No: KSE 2012. Pages: 167-172. Year 2012. (Sep 24 2013 2:51PM)
[9]Article: Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Vietnamese into Ka-Tu Language. Authors: Hoang Thi My Le, Phan Thi Bong, Phan Huy Khanh. Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012), Danang, August 17-19, 2012, http://www.dut.edu.vn/kse2012/. No: KSE 2012. Pages: 167-172. Year 2012. (Sep 20 2012 8:18PM)
[10]Article: Setting Up the Database of Abbreviation for Service 1080. Authors: Phan Huy KhánhNguyễn Nho Tuý. (Recherche, Innovation & Vision du Futur)-ĐHBK Hà Nội 5-8/03/2007.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: RIVF-2006. Pages: 89-94. Year 2007.
(Dec 30 2010 8:56PM)
[11]Article: A Generic Approach to Building a Lexical DataBase of Vietnamese Compound Nouns based on Classifier. Authors: Phan Huy Khánh. RIVF’06 (Recherche, Innovation & Vision du Futur), TP. HCM 14-16/02/2006.. No: RIVF’06. Pages: 137-142. Year 2006. (Dec 30 2010 8:49PM)
[12]Article: Building a Dictionary Connecting the French to the languages ​​of French-Speaking Countries: the Example of ehe FEV Project for the Vietnamese. Authors: Phan Huy KhánhGeorges FafiotteChristian Boitet
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà NẵngHội thảo RIVF’05 (Recherche, Innovation & Vision du Futur), Đại học Cần Thơ 21-24/02/2005 (. No: 1 [4/2005]. Pages: 186-190. Year 2005. (Dec 30 2010 8:39PM)
[13]Article: The Papillon FEV dictionary Project, a Integrated Way of Generic Solutions to Import Vietnamese in The Papillon Dictionary. Authors: Phan Huy KhánhVo-Trung HunGille SérassetMathieu Mangeot Lerebours. MOTS, TERMES ET CONTEXTES, Actes des septìemes journées scientifiques du réseau de chercheurs. Bruxelles, Belgique 8-10/09/2005. No: 1 [6/2005]. Pages: 199-212. Year 2005. (Dec 30 2010 8:41PM)
[14]Article: Identification of the Languages and the Coding Systems Used in a Multilingual Text. Authors: Phan Huy KhánhVõ Trung Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnamese Academy of Science and Technology, ISSN 1813-9663. No: 1. Pages: 319-328. Year 2005. (Jan 9 2011 8:34PM)
[15]Article: A Survey on Vietnamese Language Processing and Multilingual Processing. Authors: Phan Huy Khánh. Proceeding of NECTEC Conference, Phuket, ThaiLan. No: 1 [5/2002]. Pages: 13-14. Year 2002. (Dec 30 2010 8:29PM)
[16]Article: Good Spelling of Vietnamese Texts, one aspect of computational linguistics in Vietnam. Authors: Phan Huy Khánh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceeding of ACL-2000 Conference, HongKong. No: 1. Pages: 2-7. Year 2000. (Dec 30 2010 8:28PM)
[17]Article: Multilingualization of an editor for structured documents. Application to a trilingual dictionary. Authors: Phan Huy Khánh. Procedings of the fiteenth International Conference on Computational Lingustics. COLING-92, Nantes.. No: 1. Pages: 356-364. Year 1992. (Dec 30 2010 8:20PM)
[18]Article: Multilingual Portability and Writing System Definition. Authors: Phan Huy Khánh. Báo cáo Khoa học, GETA, IMAG, CH Pháp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 39-46. Year 1992.
(Dec 30 2010 8:23PM)
[19]Article: Building a Editor for Structured Multilingual Documents and Application for Vietnamese Language in Grif. Authors: Phan Huy Khánh. Université de Lille 1, CH Pháp. No: No 186. Pages: 39-47. Year 1988. (Jun 7 2012 10:41AM)
[20]Article: Building a Structural Editor for Multilingual documents and Application to Vietnam into Grif Editor. Authors: Phan Huy Khánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Rapport de recherche No 186, Université de Lille 1
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 186. Pages: 1-15. Year 1988.
(Dec 30 2010 8:18PM)
[21]Article: A Transcription Language and the Adaptation of the Grif Editor into the Chinese Language. Authors: Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học và Rapport de recherche No217, Université de Lille 1
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 217. Pages: 1-14. Year 1988.
(Dec 30 2010 8:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn