Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,317

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Văn Nam
Đề tài: Phân tích văn bản tiếng Khmer và ứng dụng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Nguyễn Nho Túy
Đề tài:

Nghiên cứu ngữ nghĩa và hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt, tiếp cận xử lý vấn đề chữ viết tắt tiếng Việt

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[3]Hoàng Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Xây dựng mô hình tương tác Việt-ÊĐê ứng dụng xử lý tiếng ÊĐê trong lĩnh vực giáo dụcwalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[4]Vilavong Souksan
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[5]Nguyễn Mạnh Hưng
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp xử lý văn bản trong nghiệp vụ hành chính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Lê Hoàng Nam
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp học toán hình không gian bậc PTTH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Phan Thị Thu
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp dự báo đánh giá chất lượng sinh viên ra trường tại trường đại học nội vụ Hà Nội

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Phạm Ngọc Thanh
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp quản mạng lưới nước thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Lê Quang Long
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[10]Trần Thanh Hóa
Đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động trợ giúp đào tạo nghề chăn nuôi tại Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[11]Nguyễn Xuân Thu
Đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động tư vấn khách hàng lựa chọn thuê bao di động Mobifone

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[12]Võ Thanh Thịnh
Đề tài: Ứng dụng côg nghệ OLAP xây dựng kho dữ liệu phục vụ tra cứu dược phẩm cho trẻ em

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[13]Kim Pisich
Đề tài: Xây dựng hệ thống dịch tự động Việt-Khmer phục vụ dự báo thời tiết tại đồng bằng sông Cửu Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[14]Nguyễn Văn Nhu
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức XÂY DỰNG hệ trợ giúp phòng chống dịch bệnh trên cây lúa tại tỉnh Hậu Giang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[15]Võ Văn Thiên
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý khai thác cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại ngân hàng VIETINBANK

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[16]Nguyễn Quang Thạch
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ tư vấn quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề KTCN Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Huỳnh Anh Tuấn
Đề tài: Xây dựng hệ trợ giúp quyết định trong quy hoạch cán bộ tại trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18]Trần Viết
Đề tài: Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ trợ giúp thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[19]Nguyễn Trần Sỹ
Đề tài: Ứng dụng khai phá tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp thẩm định vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[20]Võ Phi Thanh
Đề tài: Ứng dụng điện toán đám mây xây dựng kho dữ liệu phục vụ đào tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[21]Nguyễn Quang Thạch
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ tư vấn quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề KTCN Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[22]Võ Văn Thiên
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý khai thác cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại ngân hàng VietinBank

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[23]Huỳnh Anh Tuấn
Đề tài: Xây dựng hệ trợ giúp quyết định trong quy hoạch cán bộ tại trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[24]Trần Viết
Đề tài: Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ trợ giúp thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[25]Nguyễn Trần Sỹ
Đề tài: Ứng dụng khai phá tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp thẩm định vay vốn tại Ngân hàng VietcomBank Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[26]Võ Phi Thanh
Đề tài: Ứng dụng điện toán đám mây, xây dựng kho dữ liệu phục vụ đào tạo tại trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[27]Lê Thị Ngọc Linh
Đề tài: UD hệ trợ giúp quyết định trong dự báo kết quả học tập của học sinh THCS

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[28]Đỗ Gia Trinh
Đề tài: Xây dựng kho DL song ngữ Việt - Cơ Tu phục vụ tra cứu văn hóa dân tộc Cơ Tu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[29]Trần Doãn Linh
Đề tài: ỨD logic mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp tại trường CĐ Giao thông Vận tải II Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[30]Bùi Thanh Phú
Đề tài: Xây dựng hệ thống  trợ giúp người Cơ Tu học tin học văn phòng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[31]Phan Thị Thu Nhân
Đề tài: Xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Êđê – Việt trong xử lý tiếng Êđê

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[32]Nguyễn Hoàng Anh Thư
Đề tài: Xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về chính sách thuế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[33]Trần Văn Nam
Đề tài: Xây dựng hệ thống  hỏi đáp tự động về một số bệnh lý thường gặp trong cộng đồng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[34]Phạm Minh Đương
Đề tài: Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo tại trường Đại học Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[35]Hoàng Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Xây dựng mô hình tương tác Việt-ÊĐê ứng dụng xử lý tiếng ÊĐê trong lĩnh vực giáo dục
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2013

[36]Vilavong Souksan
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2013

[37]Trần Thị Thơ
Đề tài: Xây dựng hệ trợ giúp tiếp thị trực tuyến dựa WEB ngữ nghĩa trong thương mại điện tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[38]Vũ Gia Triều
Đề tài: Thử nghiệm ứng dụng phương phảp lập trình linh hoạt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[39]Nguyễn Sĩ Minh Nhật
Đề tài: Đồng bộ dữ liệu trường đại học theo hướng BI (Business Intelligence)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[40]Trần Nhật Tuấn
Đề tài: Ứng dụng Semantic Web Mashup Engine tích hợp Google Maps

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[41]Trần Quốc Cường
Đề tài: Tìm hiểu thuật phong thủy vận dụng xây dựng hệ chuyên gia mờ tư vấn các công trình xây dựng dân dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[42]Nguyễn Phạm Chí Hiếu
Đề tài: Tìm hiểu phương pháp chữa bệnh bằng huyệt đạo trong đông y xây dựng hệ tư vấn sử dụng mạng nơ-ron mờ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[43]Nguyễn Công Bằng
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức trong quản lý nguồn tài nguyên lâm nghiệp cấp huyện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[44]Trương Tiến Dưỡng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phân lớp dữ liệu trong quản lý khách hàng trên mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[45]Huỳnh Thiếu Duy
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức trợ giúp đào tạo ngành nghề công nghệ cao

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[46]Trần Anh Tài
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp nghiệp vụ định khoản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[47]Vũ Thị Diệu Thư
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[48]Nguyễn Trần Trọng
Đề tài: Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống trợ giúp học tập cho học sinh bậc THPT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[49]Lê Đức Nhật
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức phục vụ giảng dạy và học tập môn sinh học bậc THPT tại Lâm Đồng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[50]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Alfresco, xây dựng hệ quản lý tài liệu tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[51]Phan Thị Bông
Đề tài: Tìm hiểu tiếng Cơ Tu xây dựng hệ thống dịch tương tác Việt-Cơtu trong ngữ cảnh hạn chế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[52]Nguyễn Đăng Thị Ái Mỹ
Đề tài: Trích rút tri thức từ VB tiếng Việt trong lĩnh vực chế biến, bảo quản rau quả và ƯD

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[53]Trần Văn Thịnh
Đề tài: Xây dựng hệ chuyên gia phục vụ giảng dạy và thực hành lắp ráp bảo trì máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[54]Huỳnh Duy Phương
Đề tài: Xây dựng kho ngữ vựng từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa và từ phản nghĩa tiếng Việt ƯD trong XL tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[55]Lê Đức Nhật
Đề tài: ỨD công nghệ tri thức phục vụ giảng dạy và học tập môn sinh học bậc THPT tại Lâm Đồng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[56]Phạm Thị Thùy Linh
Đề tài: Xử lý nhập nhằng tiếng Việt và ƯD trong tra cứu tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[57]Trần Chí Hùng
Đề tài: ỨD điện toán đám mây Xây dựng hạ tầng doanh nghiệp với PM mã nguồn mở Ubuntu Enterprise Cloud

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[58]Dương Ngọc Duy
Đề tài: Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp tra cứu từ Hán Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[59]Đỗ Vũ Hiệp
Đề tài: UD khai phá DL Xây dựng hệ thống trợ giúp đánh giá và phân loại học sinh bậc Tiểu học

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[60]Nguyễn Minh Khoa
Đề tài: Xây dựng hệ thống  trợ giúp học tập môn Tiếng Việt cho học sinh trung học cơ sở

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[61]Trần Phương Nam
Đề tài: Các giải pháp kiểm tra và khắc phục lỗi bảo mật cho các cổng thông tin điện tử

 Thạc sĩ

 đ

 2012

 2012

[62]Huỳnh Nguyễn Ái Nhân
Đề tài: Xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Mường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[63]Võ Thị Quyên
Đề tài: UD khai phá DL trong QL nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch của TP Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[64]Nguyễn Thanh Tuấn
Đề tài: UD khai phá DL Xây dựng hệ thống dự báo sản xuất cà phê

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[65]Lê Thị Mỹ Dung
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp QL bảo tồn nguồn lợi cá Chình giống Anguilla ở Sông Ba tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[66]Phan Thị Thanh Tâm
Đề tài: Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tại trung tâm GDTX hướng nghiệp Tây Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[67]Phan Quang Thái
Đề tài: Xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, QL tại tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[68]Trần Văn Thắng
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp QL kho học liệu phục vụ đào tạo nghề

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[69]Vũ Thị Diệu Thư
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho DL khai thác dịch vụ bưu điện 1080

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[70]Trần Anh Tài
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp nghiệp vụ định khoản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[71]Huỳnh Thiếu Duy
Đề tài: ỨD công nghệ tri thức trợ giúp đào tạo ngành nghề công nghệ cao

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[72]Trương Tiến Dưỡng
Đề tài: Nghiên cứu ƯD phân lớp DL trong QL khách hàng trên mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[73]Nguyễn Công Bằng
Đề tài: ỨD công nghệ tri thức trong QL nguồn tài nguyên lâm nghiệp cấp huyện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[74]Nguyễn Trần Trọng
Đề tài: ỨD web ngữ nghĩa XD HT trợ giúp học tập cho học sinh bậc THPT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[75]Đinh Thị Mỹ Hạnh
Đề tài: Tìm hiểu hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt và khả năng khắc phục trong soạn thảo văn bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[76]Đoàn Ngọc Diễm My
Đề tài: Tìm hiểu cấu trúc ngữ nghĩa Hán-Việt, xây dựng kho ngữ vựng dựa nghĩa Hán-Việt trong xử lý tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[77]Nguyễn Thị Kim Ngân
Đề tài: Tìm hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt xây dựng kho ngữ vựng dựa nghĩa trong xử lý tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[78]Trần Thị Diệu Uyên
Đề tài: Ứng dụng xử lý văn bản tiếng Việt xây dựng hệ thống kiểm tra đề tài tốt nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[79]Hoàng Đức Thịnh
Đề tài: Ứng dụng mã nguồn mở AIML xây dựng hệ thống Chatbot trợ giúp phương pháp học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[80]Trương Thị Thanh
Đề tài: Sử dụng phương pháp tách từ xây dựng công cụ phân tích văn bản trong ngữ cảnh hạn chế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[81]Hồ Hoài Tâm
Đề tài: Ứng dụng lập trình Lôgic trong Prolog xây dựng Shell cho hệ chuyên gia

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[82]Vũ Ca Giáp
Đề tài: Xây dụng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[83]Huỳnh Tấn Dựng
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ hỗ trợ hỏi đáp tự động trong tư vấn tuyển sinh đào tạo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[84]Nguyễn Văn Thẩm
Đề tài: Ứng dụng công nghệ SharePoint phục vụ quản lý khai thác dữ liệu đào tạo tại Trường Cao đẳng Việt-Tiến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[85]Võ Đình Tá
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống ngữ vựng tiếng HRê, ứng dụng xây dựng từ điển HRê-Việt và Việt-HRê

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[86]Đỗ Quang Bản
Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống trợ giúp kinh doanh du lịch

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[87]Trần Thị Oanh Khuyên
Đề tài: Mô phỏng lập trình hướng đối tượng trong lập trình hàm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[88]Nguyễn Thị Thúy Kiều
Đề tài: Phân loại văn bản tự động trong hệ thống điều hành tác nghiệp tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[89]Trần Hữu Phú
Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống thu thập tin tự động cho trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[90]Hoàng Thị Linh Phượng
Đề tài: Tìm hiểu công nghệ tri thức, xây dựng hệ thống hỏi đáp phục vụ giảng dạy môn Vật lý trường THPT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[91]Nguyễn Cao Tài
Đề tài: Ứng dụng RSMAC kiểm tra, giám sát các hoạt động thu phát sóng của các đài Phát thanh-Truyền hình địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[92]Đào Thị Thanh Thảo
Đề tài: Đánh giá hiệu quả khai thác các trạm phát sóng thông tin di động (BTS) tại Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[93]Nguyễn Văn Toàn
Đề tài: Xây dựng kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt – BHnong

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[94]Trần Quốc Cường
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ tri thức Ứng dụng xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động trong lĩnh vực Y tế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[95]Ngô Thị Thanh Trang
Đề tài: Nghiên cứu hệ chuyên gia mờ Ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[96]Đinh Phạm Thảo
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp năng lực giao tiếp cho trẻ khiếm thính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[97]Nguyễn Thị Hạnh
Đề tài: Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn công tác tuyển sinh tại trường Cao đẳng Việt-Tiến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[98]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Ứng dụng lô-gíc mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[99]Phan Quang Tùng
Đề tài: Ứng dụng lô-gíc mờ trong quản lý lịch sử các dòng họ Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[100]Nguyễn Thị Hạnh
Đề tài: XD hệ chuyên gia tư vấn công tác tuyển sinh tại trường Cao đẳng Việt-Tiến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[101]Hồ Phước Duy
Đề tài: Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải toả đất đai tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[102]Lê Thanh Duy
Đề tài: Kỹ thuật xử lý nhập nhằng trong tìm kiếm văn bản tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[103]Nguyễn Thị Mai
Đề tài: Tìm hiểu công nghệ tri thức ứng dụng xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[104]Nguyễn Thị Hoài Thảo
Đề tài: Ứng dụng hệ thống tư vấn RSs (Recommender Systems) trong lĩnh vực thương mại điện tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[105]Ngô Thị Thanh Trang
Đề tài: Nghiên cứu hệ chuyên gia mờ ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[106]Văn Đỗ Cẩm Vân
Đề tài: Ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh thần kinh tâm thần

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[107]Đinh Phạm Thảo
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp năng lực giao tiếp cho trẻ khiếm thính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[108]Đinh Tiên Hoàng
Đề tài: Tìm hiểu phương pháp tách từ tiếng Việt, ứng dụng xử lý chữ viết tắt trong xử lý văn bản tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[109]Trần Văn Hoàng
Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu chữ viết tắt, ứng dụng tìm kiếm chữ viết tắt và gõ tắt tiếng Việt trong STVB

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[110]Nguyễn Đức Phong
Đề tài: Tìm hiểu ERP và ứng dụng kỹ thuật đồng bộ dữ liệu phục vụ xây dựng mô hình đại học điện tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[111]Phạm Hữu Quốc Phục
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo giải quyết lớp bài toán dự đoán và phân loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[112]Nguyễn Trọng Tùng
Đề tài: Tìm hiểu tiếng Cơ Tu, xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Cơ Tu và Cơ Tu-Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[113]Huỳnh Tấn Quang Vinh
Đề tài: Ứng dụng mạng Byaes đánh giá các cơ sở đào tạo từ xa bậc đại học trên mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[114]Võ Thị Xuân Hương
Đề tài: Tìm hiểu thuật toán Apriori FP-Growth, xây dựng hệ thống đánh giá và phân loại học sinh Trung học phổ thông.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[115]Đặng Văn Thuận
Đề tài: Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán Apriori FP-Growth trong khai phá dữ liệu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[116]Lê Trần Thương Thương
Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh mã nguồn tự động xây dựng hệ thống quản lý thư viện tại trường THPT.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[117]Nguyễn Thị Thùy Trang
Đề tài: Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống đánh giá và phân loại học sinh hệ TCCN.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[118]Nguyễn Ngọc Huyền Trân
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp tách từ phục vụ phân loại văn bản tiếng Việt theo chủ đề

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[119]Nguyễn Thị Phương Anh
Đề tài: Ứng dụng xử lý văn bản xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ đấu thầu.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[120]Nguyễn Quảng Bình
Đề tài: Sử dụng hệ thống quản lý thông tin và tri thức KIM xây dựng hệ thống chú giải trong web ngữ nghĩa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[121]Phạm An Bình
Đề tài: Tìm hiểu công nghệ KIM, xây dựng ứng dụng chú giải ngữ nghĩa tự động.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[122]Huỳnh Đức Thuận
Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[123]Lê Tỷ Khánh
Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật kho dữ liệu phát triển môi trường trợ giúp thủ tục hành chính.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[124]Lê Hiếu
Đề tài: Tiếp cận máy học, phát triển môi trường tương tác trợ giúp học ngôn ngữ lập trình cấp THPT.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[125]Nguyễn Kim Đức
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh tại trường TCN Dung Quất.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[126]Mai Thị An Ninh
Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên xây dựng chương trình tóm tắt văn bản luật CNthông tin ViệtNam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[127]Trần Quốc Việt
Đề tài: Xây dựng hệ thống dự báo chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng mạng Nơron nhân tạo.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[128]Hồ Phan Hiếu
Đề tài: Xây dựng hệ thống E-Office phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[129]Lê Vinh Cầm
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tri thức phục vụ đào tạo nghề hàn tại trường Trung cấp Nghề Dung Quất.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[130]Dương Phú Diện
Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo thẩm định vay vốn ngân hàng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[131]Nguyễn Đình Lầu
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[132]Lê Thị Bích Hồng
Đề tài: Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi dữ liệu phẳng thành có cấu trúc và ứng dụng trong cập nhật dữ liệu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[133]Hồ Chí Hùng
Đề tài: Xây dựng hệ thống trợ giúp triển khai chiến lược kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[134]Nguyễn Thị Bảo Trang
Đề tài: Đánh giá hệ thống cập nhật dữ liệu cho các kho ngữ vựng tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[135]Đoàn Văn Thành
Đề tài: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại ĐH Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[136]Nguyễn Văn Ân
Đề tài: Phát triển công cụ trích lọc các trang web phục vụ tìm kiếm thông tin theo chủ đề

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[137]Võ Ngọc Đạt
Đề tài: Phát triển công cụ tách từ và giải nghĩa từ Hán-Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[138]Trịnh Thị Ngọc Linh
Đề tài: Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật và công cụ cập nhật kho ngữ vựng Hàn-Anh-Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[139]Đỗ Thành Long
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng môi trường quản lý và xác thực mẫu văn bản tiếng Việt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[140]Bạch Như Nguyện
Đề tài: Nghiên cứutích hợp môi trường, công cụ và kỹ thuật tìm kiếm, quản lý chữ viết tắt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[141]Vy Văn Việt
Đề tài: xây dựng kho tri thức phục vụ đào tạo cộng đồng theo định hướng mở.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[142]Nguyễn Thị Phong Châu
Đề tài: Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật và công cụ cập nhật dữ liệu từ vựng tiếng Việt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[143]Đỗ Thị Tuyết Hoa
Đề tài: Nghiên cứu xử lý phân tách từ và cụm từ trong văn bản tiếng Việt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[144]Cao Xuân Tuấn
Đề tài: Vấn đề cập nhật nguồn dữ liệu từ ghép tiếng Việt trong ứng dụng xử lý văn bản tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[145]Nguyễn Nho Tuý
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chữ viết tắt cho dịch vụ 1080

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[146]Đinh Lương Y
Đề tài: xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến thuật ngữ khoa học phổ thông trên mạng edu.net

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[147]Ketsilivong Vatthasin
Đề tài: Tích hợp các giải pháp cập nhật các kho ngữ liệu đa ngữ, ứng dụng cho tiếng Lào.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2006

[148]Đinh Văn Minh
Đề tài: xây dựng mô hình kiểm định phần mềm trong các hệ thống thông tin quản lý.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[149]Ngô Viết Phương
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng từ điển đa ngữ Hàn-Anh-Việt phục vụ dạy-học tiếng Hàn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[150]Võ Trung Tịnh
Đề tài: xây dựng mô hình máy tính dạy học môn Khoa học Lý luận Chính trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[151]Đinh Tiến Hoàng
Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật khai trí dữ liệu trong dự báo kết quả kinh doanh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[152]Duoangsopha Suokmany
Đề tài: Xây dựng từ điển điện tử tin học Việt-Anh-Lào.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

[153]Phan Chí Tùng
Đề tài: Tiếp cận PP chuyển đổi dữ liệu phẳng thành dữ liệu có cấu trúc và ứng dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2004

[154]Huỳnh Ngọc Chiến
Đề tài: Ứng dụng phần mềm Song Kiều để xây dựng từ điển Hán-Anh-Việt và phiên âm Hán -Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2003

[155]Nguyễn Thị Minh Hỷ
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tra cứu từ điển đa ngữ trên mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2003

[156]Nguyễn Thị Tuyết
Đề tài: xây dựng cơ sở dữ liệu từ vựng đa ngữ Việt - Anh -Êđê.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2003

[157]Trương Ngọc Châu
Đề tài: TK giao diện khai thác từ điển đa ngữ Anh-Pháp-Việt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2000

[158]Võ Trung Hùng
Đề tài: xây dựng cơ sở dữ liệu đa ngữ ngữ pháp tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2000

[159]Hoàng Thị Mỹ Lệ
Đề tài: xây dựng hệ thống xử lý tin học tiếng Êđê trong soạn thảo văn bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2000

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn