Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,890

 Nghiên cứu các đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Khánh DuyPhan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập viện CNTT, Viện KH&CN Việt Nam 1976-2006; Số: 1 [7/2006];Từ->đến trang: 37-45;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu tìm các đặc trưng ngữ điệu của một ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng tổng hợp và nhận dạng tiếng nói tự động. Nội dung bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm sử dụng phương pháp phân tích ảnh hưởng của ngữ điệu lên thanh điệu của âm tiết cuối trong hai kiểu câu nói tiếng Việt là câu hỏi và câu trần thuật. Chúng tôi đã sử dụng các câu mẫu được trích chọn từ VNSpeechCorpus, một cơ sở dữ liệu tiếng nói tiếng Việt đã được xây dựng ở trung tâm MICA, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn