Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,109

 Phát triển công cụ tương tác với các kho ngữ liệu nhờ văn phạm tạo sinh giao diện,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Huy Khánh và nhóm sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học QG Lần thứ X, Đại Lải, Hà Nội, 14-15/09/2007; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn