Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,165,961

 Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán y học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Văn Đỗ Cẩm VânPhan Huy Khánh
Nơi đăng: Tạp chí KHCN - ĐHĐN; Số: 4[45];Từ->đến trang: 104-111;Năm: 2011
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong lĩnh vực Y học, phát hiện bệnh nói chung, chẩn đoán các bệnh tâm thần nói riêng, luôn là một hoạt động phức tạp. Đối với người thầy thuốc, tri thức chuyên gia phần lớn được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên, thường không đầy đủ, không chắc chắn, gọi chung là tri thức mờ. Một xu thế được nhiều người quan tâm hiên nay là nghiên cứu, ứng dụng lôgic mờ (Fuzzy Logic) trên cơ sở lý thuyết tập mờ (Fuzzy Set) mở rộng của lý thuyết tập rõ cổ điển. Nội dung bài báo là tìm hiểu các hoạt động chẩn đoán bệnh và thu thập dữ liệu bệnh án tại một bệnh viện, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng logic mờ xây dựng một hệ thống trợ giúp có tên gọi Dinemis làm việc theo nguyên lý suy diễn không chắc chắn của hệ chuyên gia dựa trên luật. Cài đặt Dinemis cho phép trợ giúp bác sỹ khai thác tri thức mờ, chẩn đoán hiệu quả một số bệnh tâm thần như viêm màng não và viêm não.
ABSTRACT
In the domain of Medicine, mental diagnose in general is a very difficult acivity. For doctors, the expert knowledge is often represented in natural language, often incomplete, uncertain, called fuzzy knowledge. In a general trend currently known and interested, there are the studies and applications of fuzzy logic based on the mathematical theory of fuzzy sets, an extension of boolean logic and the mathematical theory of sets. This paper present the diagnostic activities and the collecting of medical data at a hospital, in order to propose a first solution by using fuzzy logic to build a support system called Dinemis. In the first implementing, Dinemis is operating on the uncertainty reasoning principle of rule-based expert systems, allowing doctors diagnose mental illness such as meningitis and encephalitis.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn