Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,069

 Xây dựng hệ thống dịch máy Việt-Cơ Tu trong ngữ cảnh hạn chế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Thi My Le, Phan Thi Bong, Phan Huy Khanh
Nơi đăng: Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012), Danang, August 17-19, 2012, http://www.dut.edu.vn/kse2012/; Số: KSE 2012;Từ->đến trang: 167-172;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The paper introduces some basic characteristics of Ka Tu language, from that we built the machine translation system from Ka Tu language into Vietnamese in a restrict context for translating the weather forecast bulletins, supporting the communication of Ka Tu language of Vietnamese voice emission. The system was tested at the Quang Nam Radio and Television station. The initial Results are Positive for the test of the system. The machine translation system from Ka Tu language into Vietnamese ina restrict context contributed to solving the serious lack of information in aboriginal languages and can be expanded into other areas such as warming fire alarm, broadcasting policies and laws of the State, farming experience, animal husbandry, natural disaster prevetion... Because the corpus with open structure, the optical axis is in Vietnamese language, a multilingual corpus can be easily built by addingother ethnic languages such as Cham, Ede, Jarai, Muong, ...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn