Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,746

 Khử bỏ nhập nhằng trong bài toán tách từ tiếng Lào
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vilavong SouksanPhan Huy Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1 (62);Từ->đến trang: 113-119;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
In the field of natural language processing (NLP), there is the problem of words segmentation in a sentence that is often applied in the automatic classification of documents, or in the analysis, the translation of the text ... As the writing of Laos language does not use spaces or separation symbols of words, the determination of boundaries between words in the sentences more difficult than other languages such as English, Vietnamese language... Moreover, the phenomenon of ambiguity in natural language in general, especially in Laos language, also poses problems to solve. At present, on the basis of the research status estimation of information technology applications in Laos and evaluating methods are generally used for separating from the texts in the application of natural language processing. The process of segmentation in Lao is particularly used by processing in the informatics language. In this study, the authors are going to present the findings of ambiguous phenomenon in Lao comparing to the phenomenon of ambiguity in Vietnamese and to propose solutions for elimination of the ambiguity in the process of segmentation in Lao to achieve results with better accuracy than the Lao segmentation method proposed in previous studie.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn