Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,928

 Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Vietnamese into Ka-Tu Language
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Huy KhánhPhan Thị BôngHoàng Thị Mỹ Lệ
Nơi đăng: Proceeding of The Fouth International Conference on Knowledge and System Engineering (KSE 2012) http://www.dut.edu.vn/kse2012; Số: KSE 2012;Từ->đến trang: 167-172;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The paper introduces some basic characteristics ofKa Tu language, from that we built the machine translationsystem from Ka Tu language into Vietnamese in a restrictcontext for translating the weather forecast bulletins,supporting the communication of Ka Tu language ofVietnamese voice emission. The system was tested at theQuang Nam Radio and Television station. The initial Resultsare Positive for the test of the system. The machinetranslation system from Ka Tu language into Vietnamese ina restrict context contributed to solving the serious lack ofinformation in aboriginal languages and can be expandedinto other areas such as warming fire alarm, broadcastingpolicies and laws of the State, farming experience, animalhusbandry, natural disaster prevetion... Because the corpuswith open structure, the optical axis is in Vietnameselanguage, a multilingual corpus can be easily built by addingother ethnic languages such as Cham, Ede, Jarai, Muong, ...
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The paper introduces some basic characteristics ofKa Tu language, from that we built the machine translationsystem from Ka Tu language into Vietnamese in a restrictcontext for translating the weather forecast bulletins,supporting the communication of Ka Tu language ofVietnamese voice emission. The system was tested at theQuang Nam Radio and Television station. The initial Resultsare Positive for the test of the system. The machinetranslation system from Ka Tu language into Vietnamese ina restrict context contributed to solving the serious lack ofinformation in aboriginal languages and can be expandedinto other areas such as warming fire alarm, broadcastingpolicies and laws of the State, farming experience, animalhusbandry, natural disaster prevetion... Because the corpuswith open structure, the optical axis is in Vietnameselanguage, a multilingual corpus can be easily built by addingother ethnic languages such as Cham, Ede, Jarai, Muong, ...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn