Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,395,129

 MULTILEX - Xây dựng ngữ vựng chuẩn hóa đa năng trên các ngôn ngữ châu Âu (A Multi-Functional Standardised Lexicon for European Community Languages)
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Christian BOITET
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Hội đồng NCKH châu Âu : Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha chủ trì
Tác giả tham gia trong nhóm GETA-IMAG, INPGrenoble, CH Pháp
Số: ESPRIT Multilex-5304 ; Năm hoàn thành: 1992; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên

Trang web: http://www.acronymfinder.com/Multi_Functional-Standardised-Lexicon-for-European-Community-Languages-(MULTILEX).html
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn