Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,002

 Mở ngành đào tạo kỹ sư Tin học tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons<
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Phan Huy Khánh; Thành viên:  
Số: B93-03-21 ; Năm hoàn thành: 1995; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Xây dựng chương trình khung, đề cương chi tiết các môn học ngành Kỹ sư Tin học

Sau khi nghiệm thu đề tài, Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập tại trường Đại học Bách khoa, Đại học  Đà Nẵng, là khoa đầu tiên ở Miền Trung-Tây Nguyên đào tạo Kỹ sư Tin học - CNTT. Khoá đào tạo đầu tiên là 1992-1997 gồm 29 sinh viên được tuyển chọn từ các Khoa khác nhau trong trường sau khi đã học xong giai đoạn đại cương năm 2005. Chủ nhiệm đề tài được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa.

Trang Web của Khoa : http://www.dut.edu.vn/itf/

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn