Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,785

 Lexicon for Asian and French languages, “Jeux de Mots”, Papillon project (STIC-Asie)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Christian BOITET; Thành viên:  Mathieu Mangeot National Institute of Informatics (NII), Tokyo, Japan Gilles Sérasset GETA, CLIPS, IMAG, Grenoble cedex, France Phan Huy Khánh
Số: NLP1118813 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

The PAPILLON project aims at creating a cooperative, free, permanent, web-oriented and personalizable environment for the development and the consultation of a multilingual lexical database. The initial motivation is the lack of dictionaries, both for humans and machines, between French and many Asian languages. In particular, although there are large F-J paper usage dictionaries, they are usable only by Japanese literates, as they never contain both original (kanji/kana) and romaji writing. This applies as well to Thai, Vietnamese, Lao, etc.

Web: http://gohan.imag.fr/jdm/

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn