Tăng Duệ Âu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,778

 
Mục này được 6338 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Duệ Âu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/08/1988
Nơi sinh: Hòa Minh, Hòa Vang, Quảng Nam Đà Nẵng
Quê quán Hòa Minh, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Quốc tế học; Tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 501; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Kaohsiung
Dạy CN: Quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế khu vực
Lĩnh vực NC: Organizational Behaviours, Regional Economic Studies, International Economic Relation
Ngoại ngữ: English, Chinese
Địa chỉ liên hệ: 132 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 699337; Mobile: (+84)935123504
Email: tdau@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

2010: Tốt nghiệp Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

09/2010-10/2011: Giảng viên tập sự tại Bộ môn Quan hệ Quốc tế, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN

11/2011- nay: Giảng viên tại Khoa Quốc tế học


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng đề cương môn học mang tính tương tác cho các học phần chuyên ngành Quốc tế học . Tác giả: Tăng Duệ Âu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tích hợp ứng dụng CNTT và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 1-4. Năm 2015.
(Sep 10 2015 9:21AM)
[2]Tham luận: Khó khăn của giảng viên trẻ trong giảng dạy các học phần chuyên ngành của Khoa Quốc tế học. Tác giả: Tăng Duệ Âu. Hội thảo Khoa học, Khoa Quốc tế học, ĐNHN, ĐHĐN. Năm 2011. (Dec 19 2011 9:36PM)
[3]Tham luận: Một số hoạt động hợp tác Việt Nam-Canada về văn hóa - xã hội và giáo dục tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Tăng Duệ Âu. International Conference on Canadian Studies in Vietnam, March 24, Hanoi USSH. Năm 2011. (Dec 19 2011 9:27PM)
[4]Tham luận: Một vài suy nghĩ về công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ sau 5 năm ở trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN. Tác giả: Tăng Duệ Âu. Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng". Năm 2011. (Dec 19 2011 9:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Using Open Innovation model to enhance knowledge sharing in Vietnam University. Authors: Tang Due Au. Taipei 5th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities". Pages: 12. Year 2016. (Jun 11 2016 12:12PM)
[2]Article: Using open innovation model to enhance knowledge sharing in Vietnam University. Authors: Tang Due Au. Journal of Administrative and Business Studies. No: 2. Pages: 241-247. Year 2016. (Dec 2 2016 9:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn