Tăng Duệ Âu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19555 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Duệ Âu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/08/1988
Nơi sinh: Hòa Minh, Hòa Vang, Quảng Nam Đà Nẵng
Quê quán Hòa Minh, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Quốc tế học; Tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế ; Tại: Asia University
Dạy CN: Regional Economics (Asia Pacific, ASEAN, American), Organizational Behavior/Policy, International Marketing
Lĩnh vực NC: Organizational Policy/Management, Strategic Management; Innovation Studies
Ngoại ngữ: English, Chinese
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 7-2010: Tốt nghiệp Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
09/2010 - 10/2011: Giảng viên tập sự tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
11/2011 - 1/2013: Giảng viên tại Khoa Quốc tế học, Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
2/2013 - 2/2015: Thạc sĩ tại Đại học I-Shou, Đài Loan
3/2015 - 1/2016: Giảng viên tại Khoa Quốc tế học, Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
2/2016 - 2/2020: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Asia, Đài Loan


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A primary research on Open Innovation activities of SMEs in Vietnam . Tác giả: ThS. Tăng Duệ Âu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 54. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[2]Tham luận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng đề cương môn học mang tính tương tác cho các học phần chuyên ngành Quốc tế học . Tác giả: Tăng Duệ Âu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tích hợp ứng dụng CNTT và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 1-4. Năm 2015.
(Sep 10 2015 9:21AM)
[3]Tham luận: Một số hoạt động hợp tác Việt Nam-Canada về văn hóa - xã hội và giáo dục tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Tăng Duệ Âu. International Conference on Canadian Studies in Vietnam, March 24, Hanoi USSH. Năm 2011. (Dec 19 2011 9:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: How to create genuine happiness for flight attendants: Effects of internal marketing and work-family interface. Authors: Au Due Tang; Man-Ling Chang; Tsu-Hu Wang; Cheng-Hao Lai. Journal of Air Transport Management (Elsevier Publisher). No: 87. Pages: 1-8. Year 2020. (Jul 9 2020 11:38AM)
[2]Article: Open Innovation in Vietnam SMEs: Exploring Its Technology Dimension in Reverse Knowledge Sharing. Authors: Au Due Tang. International Journal of Innovation, Management and Technology. No: 9 (4). Pages: 164-168. Year 2018. (Sep 5 2018 4:17PM)
[3]Presentations: Open Innovation in Vietnam SMEs: Exploring its technology dimension in reverse knowledge sharing. Authors: Au Due Tang. IEEE International Conference on Information Management, St'Antony College, Oxford University, Oxford, The UK. Pages: 1-2. Year 2018. (Sep 4 2018 10:25PM)
[4]Article: Enhancing knowledge sharing from self-initiated expatriates in Vietnam: the role of internal marketing and work-role adjustment in an emerging economy. Authors: Au Due Tang, Man-Ling Chang and Cheng-Feng Cheng. Asia Pacific Business Review (SCI Paper). No: 23(5). Pages: 677-696. Year 2017. (Aug 22 2017 7:05PM)
[5]Presentations: Open innovation and reverse knowledge sharing in SMEs: The case of an emerging economy. Authors: Due Au Tang. Nanyang Technological University, Singapore, Singapore. Pages: 52. Year 2017. (Jul 6 2017 9:40PM)
[6]Presentations: Using Open Innovation model to enhance knowledge sharing in Vietnam University. Authors: Au Due Tang. Taipei 5th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities". Pages: 12. Year 2016. (Jun 11 2016 12:12PM)
[7]Article: Using open innovation model to enhance knowledge sharing in Vietnam University. Authors: Au Due Tang. Journal of Administrative and Business Studies. No: 2(5). Pages: 241-247. Year 2016. (Dec 2 2016 9:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn