Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,065,807

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lý thuyết
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng, Cơ khí  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
[2]Sức bền vật liệu
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng, Cơ khí  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
[3]Thiêt kế và Thi công Cầu
Ngành: Xây dựng
 2008 SV ngành XD công trình giao thông, khoa Kỹ thuật Xây dựng  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn