Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,365

[1] Giải khuyến khích Olympic Cơ học toàn quốc môn Cơ học Kết cấu năm 2005. Số: 15-05/O.CH. Năm: 2005.
[2] Giải khuyến khích giải thưởng Loa Thành năm 2007. Số: 13E-2007/GTLT. Năm: 2007.
[3] Giấy khen của Công Đoàn ĐHĐN năm học 2010-2011. Số: 299/QĐ-KT. Năm: 2011.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[5] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Năm: 2012.
[6] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2007-2012. Số: 137/NQ-KT. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011/2012. Năm: 2012.
[8] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Năm: 2013.
[9] Đảng viên có nhiều đóng góp trong công tác Đảng năm 2014. Năm: 2014.
[10] Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014. Năm: 2014.
[11] Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn