Trần Đức Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,122

 
Mục này được 36496 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đức Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1984
Nơi sinh: Huế
Quê quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: ĐH Toulouse, CH Pháp
Dạy CN: Xây dựng Cầu đường, Vật liệu xây dựng
Lĩnh vực NC: Kết cấu công trình cầu; Kết cấu bêtông
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Công nghiệp, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật , 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 519690; Mobile: 0914458284
Email: duclongxdcd@gmail.com ; tdlong@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2007 đến nay, công tác tại khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
2008-2010: Học viên cao học, ĐH Xây Dựng Hà Nội
2016-2020: Nghiên cứu sinh, ĐH Toulouse III, Pháp
2020-2021: Nghiên cứu sau TS tại ĐH Toulouse III, Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán cầu Dây văng chịu tải trọng động đất theo mô hình không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Thành viên: Trần Đức Long. Mã số: T2013-06-38. Năm: 2013. (Jun 24 2015 9:37AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán liên kết hàn kết cấu thép tiết diện rỗng, ống tròn trong công trình xây dựng nhịp lớn. Chủ nhiệm: ThS Trần Đức Long. Thành viên: TS Huỳnh Minh Sơn. Mã số: T2009-06-60. Năm: 2010. (Oct 3 2012 10:33AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ôtô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ kết hợp cọc đất - xi măng. Tác giả: Thân Vĩnh Dự, Trần Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61)/2012. Trang: 43-49. Năm 2012. (Mar 12 2013 8:24PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thanh căng ứng suất trước trong dầm liên hợp thép - bêtông để ứng dụng trong công trình xây dựng nhịp lớn. Tác giả: Trần Đức Long - Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học CÔng nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60)/2012. Trang: 84-89. Năm 2012. (Mar 12 2013 8:17PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của độ cứng và chiều dài kết cấu nhịp đến dao động cảu cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: TS Nguyễn Xuân Toản, ThS Trần Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4[45]. Trang: 243-249. Năm 2011.
(Oct 3 2012 10:18AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe di động đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp. Tác giả: TS Nguyễn Xuân Toản, ThS Trần Đức Long
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 8/2011. Trang: 23-25. Năm 2011. (Oct 3 2012 10:29AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of the porosity of coarse aggregates on the structuration of the paste-aggregate interface: Elementary model study. Authors: Tran Duc Long, Cassagnabère Franck, Mouret Michel. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Springer, Singapore. No: CIGOS 2019. Pages: 441-446. Year 2019. (Jun 10 2020 4:15PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải khuyến khích Olympic Cơ học toàn quốc môn Cơ học Kết cấu năm 2005. Số: 15-05/O.CH. Năm: 2005.
[2] Giải khuyến khích giải thưởng Loa Thành năm 2007. Số: 13E-2007/GTLT. Năm: 2007.
[3] Giấy khen của Công Đoàn ĐHĐN năm học 2010-2011. Số: 299/QĐ-KT. Năm: 2011.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[5] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Năm: 2012.
[6] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2007-2012. Số: 137/NQ-KT. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011/2012. Năm: 2012.
[8] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Năm: 2013.
[9] Đảng viên có nhiều đóng góp trong công tác Đảng năm 2014. Năm: 2014.
[10] Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014. Năm: 2014.
[11] Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lý thuyết
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng, Cơ khí  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
[2]Sức bền vật liệu
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên khoa Kỹ thuật Xây dựng, Cơ khí  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
[3]Thiêt kế và Thi công Cầu
Ngành: Xây dựng
 2008 SV ngành XD công trình giao thông, khoa Kỹ thuật Xây dựng  ĐH Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn