Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổng hợp vật liệu ZIF-67/GO khử và sử dụng nó để biến tính điện cực định lượng rhodamine B
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Truong Ngo,Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Thi Minh Triet, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Thi Vuong Hoan, Tran Vinh Thien, Dinh Quang Khieu
Nơi đăng: Journal of Nanomaterials; Số: 2020;Từ->đến trang: 10-28;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn