Trần Đức Mạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12501 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đức Mạnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/10/1982
Nơi sinh: Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Quê quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Hoá Hữu cơ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hoá hữu cơ, tổng hợp hữu cơ, Hợp chất thiên nhiên, Hóa đại cương
Lĩnh vực NC: Tổng hợp, chiết tách hợp chất hữu cơ, tổng hợp vật liệu mới
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733327; Mobile: 0934796127
Email: ducmanhdng@gmail.com; tdmanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2005 đến 2007 Hợp đông giảng dạy tại trường Thực hành Sư phạm - Đại học Sư phạm
Từ năm 2007- nay Giảng viên khoa Hóa trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng của TCNQFn. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: TS Võ Thắng Nguyên, Ths Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương, Đinh Thị Thương, TS Đinh Văn Tạc. Mã số: 2019-DN03-35. Năm: 2020. (Apr 2 2021 8:11AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2). Chủ nhiệm: TS Võ Thắng Nguyên. Thành viên: Trần Đức Mạnh, Vũ Thị Duyên, Đoàn Văn Dương. Mã số: T2017-TD-03-02. Năm: 2018. (Sep 1 2020 11:35AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ Tetracyanuaquinondimetan (TCNQ). Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Võ Thắng Nguyên; Vũ Thị Duyên. Mã số: Đ2004-03-06. Năm: 2014. (Jun 9 2015 1:33PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các quá trình oxi hóa xúc tác quang hóa đồng thể và dị thể nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước sử dụng nguồn bức xạ UV. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Vững. Thành viên: Trần Đức Mạnh; Võ Thắng Nguyên. Mã số: B2009-ĐN03-45. Năm: 2011. (Jun 9 2015 1:28PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thành phần, xác định cấu trúc một số hợp chất chính trong dịch chiết cây gai xanh. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Nguyễn Đình Chương. Mã số: T2010-03-08. Năm: 2010. (Jun 9 2015 1:25PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học chính trong tinh dầu cây gai xanh. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Võ Thắng Nguyên. Mã số: T2009-03-64. Năm: 2009. (Jun 9 2015 1:23PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đóng góp làm rõ hơn về cách gọi tên thuật ngữ và tên các hợp chất hóa học vô cơ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tác giả: ThS. Bùi Ngọc Phương Châu*; TS. Trần Đức Mạnh; ThS. Nguyễn Thị Lan Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[2]Bài báo: Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu lai AgTCNQF/CuTCNQF. Tác giả: TS. Trần Đức Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 69. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[3]Bài báo: Tổng hợp điện hoá của CuTCNQF và ứng dụng tính chất xúc tác. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Đinh Thị Sen. Tạp chí Khoa học và Giáo dục- Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 30. Trang: 7-12. Năm 2018. (Sep 1 2020 11:48AM)
[4]Bài báo: Tổng hợp hợp chất mới của TCNQF4(2-). Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(112). Trang: 39-43. Năm 2017. (Sep 1 2020 11:47AM)
[5]Bài báo: Tổng hợp polyme mới của TCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải và cộng sự. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 154(6e1). Trang: 230-234. Năm 2016. (Sep 1 2020 11:45AM)
[6]Bài báo: Điên hoá của TCNQF4 và tổng hợp CoTCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải và cộng sự. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 154(5e1,2). Trang: 253-257. Năm 2016. (Sep 1 2020 11:44AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hoá của TCNQF4 và tổng hợp điện hoá CuTCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải và cộng sự. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 53(6e3). Trang: 131-135. Năm 2015. (Sep 1 2020 11:42AM)
[8]Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và các anion của TCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 119-122. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức chất có tính bán dẫn từ TCNQ và amino axit L-prolin. Tác giả: ThS. Trần Đức Mạnh*; Lu Zinzhen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 64. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 (2,5-diflo-tetracyanuaduinondimetan) và tổng hợp CuTCNQF2. Tác giả: Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Le Tu Hai,. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 52(6B). Trang: 220-224. Năm 2014. (Sep 1 2020 11:40AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số hợp chất hóa học trong lá cây gai xanh. Tác giả: Tán Đức, Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phú Nghĩ, Nguyễn Trần Nguyên, Trần Đức Mạnh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 71-77. Năm 2008. (Jun 9 2015 1:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Three-dimensional heterostructures of Co@CuxS core–shell nanowire arrays as efficient bifunctional electrocatalysts for overall water splitting. Authors: L.T.Hai L.D.L.Thi, N.V.Din , C.N.Dinh , N.T.Nguyen, T.D.Manh, V.T.Nguyen, D.V.Tac. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. No: 603. Pages: 1-10. Year 2020. (Oct 1 2020 4:27PM)
[2]Article: Voltammetric determination of Auramine O with ZIF-67/Fe 2 O 3/gC 3 N 4-modified electrode. Authors: Dang Thi Ngoc Hoa, Tran Thanh Tam Toan, Tran Xuan Mau, Nguyen Thi Vuong Hoan, Tran Thi Nhat Tram, Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Pham Le Minh Thong, Dinh Quang Khieu. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. No: 2020. Pages: 1-15. Year 2020. (Dec 3 2020 3:45PM)
[3]Article: Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode. Authors: Huynh Truong Ngo,Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Thi Minh Triet, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Thi Vuong Hoan, Tran Vinh Thien, Dinh Quang Khieu. Journal of Nanomaterials. No: 2020. Pages: 10-28. Year 2019. (Sep 1 2020 11:57AM)
[4]Article: Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]·2DMF – a 2D Network Coordination Polymer. Authors: Manh.T.Đ, Lu Jinzhen, Bay.V.M, Nguyen.T.V, Hai.T.L, Lisa Martin, Alan Bond. European Journal of Inorganic Chemistry. No: 2019. Pages: 2811-2818. Year 2019. (Sep 1 2020 11:50AM)
[5]Presentations: Study on the electrochemical behavior of TCNQF4 and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4. Authors: Tran Duc Manh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 4èmes Journées Scientifiques Franco-Vietnamiennes “Chimie et Matériaux Avancés pour Environnement, CMAE2015”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 32. Year 2015.
(Jun 16 2015 5:08PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 1 2020 12:00PM)
[1]Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Chủ biên: GS.TS Đào Hùng Cường. Đồng tác giả: Trần Đức Mạnh, Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Ngọc Bích, Phan Thảo Thơ
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Bằng Khen của BCH Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 70/NQ-KT. Năm: 2009.
[2] Bằng Khen của BCH Trung ương Hội sinh viên. Số: 70/QĐ-TƯHSV. Năm: 2011.
[3] Bằng Khen của chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 9113/QĐ-UBND. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hoá chất bảo vệ thực vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Tổng hợp hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2017 Sinh viên Đại học, Cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hợp chất tạp chức và cao phân tử
Ngành: Hoá học
 2016 Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Hữu cơ 2, Các hợp chất có nhóm chức
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên năm 2 các ngành CQM, CHP, CHD  Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[5]Hóa học hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên Đại học Đại học Bách Khoa, Khoa Sinh-Môi trường Đại học Sư phạm  Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm
[6]Hữu cơ 1
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên năm thứ 2 cử nhân đại học các ngành CQM, CHP, CHD  Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn