Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số đóng góp làm rõ hơn về cách gọi tên thuật ngữ và tên các hợp chất hóa học vô cơ theo chương trình giáo dục phổ thông mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Ngọc Phương Châu*; TS. Trần Đức Mạnh; ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 9, 2020;Từ->đến trang: 56;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thuật ngữ và danh pháp hóa học được viết bằng tiếng Anh theo khuyến nghị của IUPAC thay cho thuật ngữ và danh pháp phiên chuyển, Việt hóa đang được sử dụng hiện nay. Sự thay đổi này phù hợp với thực tiễn Việt Nam, từng bước đáp ứng yêu cầu thống nhất và hội nhập quốc tế. Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra những điểm giống và khác nhau trong thuật ngữ và danh pháp hóa học vô cơ giữa chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài ra, bài viết còn trình bày chi tiết cách gọi tên mới cho các loại hợp chất vô cơ bao gồm oxide, hydroxide, acid và muối. Từ đó vận dụng để đọc tên một số hợp chất thường gặp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
ABSTRACT
- In response to the new 2018 General Educational Curriculum of the Ministry of Education and Training, chemical terms and nomenclature are Anglicized in reference to IUPAC recommendations, replacing the available that were Vietnamized and transliterated. This reform is to aim at current education and in turn meets the requirements of standardization and integration. In this paper, we compare the current education system and the new one on the basis of both differences and similarities inherent in the chemical terms and nomenclature. Besides, the new naming process of inorganic compounds including oxide, hydroxide, acid, and salt is also detailed. The results of this process are used for naming some common compounds in the new General Education Curriculum.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn