Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tổng hợp phức chất có tính bán dẫn từ TCNQ và amino axit L-prolin
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Đức Mạnh*; Lu Zinzhen
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 64;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một phức chất mới của TCNQ (tetracyanoquinondimetan) với amino axit L-prolin đã được nghiên cứu và xác định (Pro2H+)2(TCNQ.-)2.TCNQ. Việc phân tích cấu trúc của sản phẩm bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như: phổ Raman, phổ hồng ngoại IR, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1HNMR, phổ khối lượng MS phổ UV-Vis và phân tích nguyên tố cho thấy chất mới được tạo thành có cấu trúc gồm hai gốc anion TCNQ.- và một phân tử TCNQ trung hòa kết hợp với hai phân tử L-prolin. Hai phân tử L-prolin cùng chia sẻ 1 proton H. Phức chất mới tạo thành có độ dẫn điện là 2,5 mScm-1 ở 295K và điện trở của phức chất này giảm khi tăng nhiệt độ điều đó cho thấy hợp chất này có khả năng bán dẫn và mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu giữa TCNQ và các amino axit khác.
ABSTRACT
A new complex of TCNQ (tetracyanoquinondimethan) with the amino acid L-proline has been studied and identified as (Pro2H +)2(TCNQ.-)2.TCNQ. The analysis of the structure of this product by means of modern chemical and physical methods such as vibrational spectroscopies (IR and Raman), 1HNMR spectroscopy, MS spectroscopy, UV-Vis spectroscopy and elemental analysis has shown that the newly formed substance is composed of two TCNQ.- anion radicals and a neutral TCNQ molecule combining with two molecules of L-proline. Two L-proline molecules share one proton H. This new complex has a conductivity of 2,5 mScm-1 at 295K and its resistivity decreases when the temperature rises, which indicates that the compound potentially has the semiconductor property. This paves the way for further research on TCNQ and other amino acids.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn