Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học chính trong tinh dầu cây gai xanh
Chủ nhiệm:  Trần Đức Mạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Võ Thắng Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2009-03-64 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn