Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,262

 Rotifers from Thuy Tien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trinh Dang, Mau; Segers, Hendrik; Sanoamuang, La-orsri
Nơi đăng: Journal of Limnology; Số: 72;Từ->đến trang: 376-386;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We surveyed Thuy Tien lake and Nhu Y river, Thua Thien Hue province, Vietnam, for rotifers from March to August 2010, and additionally in February 2012 in Thuy Tien lake. A total of 98 species-level taxa are identified, belonging to 31 genera and 21 families. Of there, 52 are first records for Vietnam, Filinia minuta (Smirnov, 1928) is new to the Oriental region and Ploesoma asiaticum n. sp. is new to science. These results increase the rotifer record for Vietnam from 122 to 174 taxa. In addition to describing the new taxon, we provide comparative illustrations including trophi scanning electron microscopy photographs of Ploesoma hudsoni (Imhof 1891).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn