Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,288

 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và natri acetat lên sự sinh trưởng, phát triển của vi tảo lục Heamatococcus pluvialis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Trịnh Đăng Mậu*, Võ Châu Tuấn, Trần Ngọc Sơn
Nơi đăng: Proceeding of the 3rd national scientific conference on Biological research and teaching in Vietnam; Số: 3;Từ->đến trang: 961-968;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, astaxanthin có nguồn gốc tự nhiên là hợp chất đang được quan tâm nhiều do có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh. Haematococcus pluvialis là một trong những nguồn tốt nhất của astaxanthin tự nhiên. Trong nghiên cứu sản xuất astaxanthin từ H. pluvialis, để thu được hàm lượng astaxanthin lớn nhất cần phải xác định rõ hai mục tiêu đó là tăng sinh khối trong pha dinh dưỡng và tăng hàm lượng tích lũy astaxanthin trong điều kiện kích ứng. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát sự ảnh hưởng của một số yếu tố điều hòa sinh trưởng lên sự sinh trưởng của tảo H. pluvialis để thu được sinh khối tối ưu. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng cho thấy có hiệu quả tích cực lên sự gia tăng mật độ tế bào của tảo H. pluvialis so với môi trường đối chứng. Trong đó môi trường có bổ sung auxin + cytokinin (NAA + TDZ) đã rút ngắn thời gian tảo đạt mật độ tế bào cực đại còn 18 ngày với giá trị mật độ tế bào là 4,5x105TB/ml. Mặt khác, nghiên cứu còn chỉ ra được dưới điều kiện bổ sung natri acetat với hàm lượng 3 g/l, tế bào tảo chuyển từ tế bào sinh dưỡng sang tế bào cyst trong vòng 4 ngày.
ABSTRACT
Astaxanthin is a kind of carotenoid which attracts much interest nowadays, especially natural astaxanthin based on its powerful antioxidant activity. Haematococcus pluvialis has been considering as one of the best natural astaxanthin sources. Most studies on Haematococcus pluvialis have been focused on cell growth and astaxanthin accumulation. The results showed that the culture with growth regulators have positive effects on improving the density of H. pluvialis cell comparing to the control medium. Decreasing time to reach maximum cell density (4,5x105 cell/ml for 18 days) was observed at supplemented media with NAA + TDZ. Furthermore, supplementation with 3 g/l of sodium acetate, this microalgae changes from motile cell to cyst cell for four days.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn