Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='thuanfibank' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Trần Thuần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,608,993

 
Mục này được 11502 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trần Thuần
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/08/1984
Nơi sinh: 
Quê quán Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Business Finance; Tại: University of Technology Sydney (UTS), Australia
Dạy CN: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp.
Lĩnh vực NC: Tài chính Kinh doanh (Business Finance); Tài chính phát triển (Development Finance) Định giá tài sản (Valuation)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84)5113847001; Mobile: (+84)905207347
Email: thuannt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2006 - nay: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng (nay là khoa Ngân hàng), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
04/2011 - 12/2012: Học cao học tại University of Technology, Sydney, Australia, chuyên ngành Business Finance.
03/2014 - 02/3017: PBT, BT Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2014 - 2017; Chủ tịch Hội SV Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2014-2016.

Các môn học, học phần giảng dạy:
1. Định giá tài sản
2. Kế toán ngân hàng
4. Quản trị ngân hàng nâng cao
4. Thuế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Phạm Quang Tín, Hoàng Dương Việt Anh & Nguyễn Thành Đạt. Mã số: Chưa xác định. Năm: 2018. (Apr 5 2016 11:56AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác động của kênh tài trợ vốn phi chính thức đến hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Mã số: T2015-04-56. Năm: 2015. (Jun 18 2015 10:15AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài chính của thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Võ Thị Thúy Anh, Phạm Văn Sơn. Mã số: T2009-04-22. Năm: 2010. (Feb 12 2013 4:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tác động của tín dụng phi chính thức đến hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 03(04). Trang: 48-55. Năm 2015. (Apr 5 2016 12:04PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Lâm Chí Dũng, ThS. Nguyễn Trần Thuần & ThS. Phạm Quang Tín
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 6 (26). Trang: 23-39. Năm 2015. (Jun 18 2015 10:19AM)
[3]Bài báo: Đo lường tác động của lãi suất đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo kỹ thuật phân tích phương sai. Tác giả: ThS. Phạm Quang Tín & ThS. Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10(83). Trang: 76-80. Năm 2014.
(Dec 23 2014 11:33PM)
[4]Bài báo: Xác định số tiền ký quỹ tối ưu và mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa số tiền ký quỹ với phí mở thư tín dụng: Áp dụng mô hình định giá trái phiếu của Merton. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 36. Trang: 96-104. Năm 2010.
(Feb 12 2013 4:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The effect of income diversification on performance: an evidence from commercial banks in Vietnam. Authors: Nguyễn Trần Thuần, Mai Thị Thanh Chung & Hà Xuân Thuỳ. Hội thảo khoa học quốc tế dành cho nhà nghiên cứu trẻ khối kinh tế và kinh doanh (ICYREB). Pages: 56-62. Year 2015. (Apr 5 2016 12:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2009.
[2] Australian Development Scholarship. Năm: 2010.
[3] Member Certificate of Golden Key International Honour Society. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[6] Bằng khen Trung Ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016. Số: 548-QĐKT/TWĐTN-VP. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị Ngân hàng nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên đại học chương trình chất lượng cao
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Định giá tài sản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh Viên Chuyên Ngành Ngân Hàng, Tài chính doanh nghiệp  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Thuế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
marriage affairs open i want an affair
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn