Nguyễn Trần Thuần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28497 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trần Thuần
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/08/1984
Nơi sinh: 
Quê quán Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: University of Technology Sydney, Australia
Dạy CN: Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 384 7001; Mobile: (+84) 905 207 347
Email: thuannt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1) Học vấn:
2002-2006: Cử nhân kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
2011-2012: Thạc sĩ, ngành Tài chính, University of Technology Sydney, Australia
2018-nay: Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tài chính tại Edith Cowan University, Perth, Australia.

2) Giảng dạy:
2006-2014: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
2014-nay: Giảng viên khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Thỉnh giảng: Trường Đại học FPT, Đại học Đông Á, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

3) Công tác khác:
2014-2017: Bí thư, PBT Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
2014-2016: Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
2016-2017: Thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
2013-nay: Thành viên các tổ chức Golden Key International Honour Society, Australia Awards Alumni.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Lâm Chí Dũng, Phạm Quang Tín, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Mã số: B2016-DNA-16-TT. Năm: 2018. (Apr 5 2016 11:56AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam. Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Hoàng Dương Việt Anh, Hà Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hương An, Bùi Quang Bình, Hồ Văn Nhàn, Hoàng Hồng Hiệp, Lương Tình, Nguyễn Trần Thuần. Mã số: B2016-ĐNA-02. Năm: 2018. (Apr 6 2019 11:42PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác động của kênh tài trợ vốn phi chính thức đến hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Mã số: T2015-04-56. Năm: 2015. (Jun 18 2015 10:15AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài chính của thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Võ Thị Thúy Anh, Phạm Văn Sơn. Mã số: T2009-04-22. Năm: 2010. (Feb 12 2013 4:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 7(2). Trang: 1-8. Năm 2019. (Mar 19 2019 3:02PM)
[2]Bài báo: Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (Mar 7 2019 5:36PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu tác động của tín dụng phi chính thức đến hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 03(04). Trang: 48-55. Năm 2015. (Apr 5 2016 12:04PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần, Phạm Quang Tín. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 6 (26). Trang: 23-39. Năm 2015. (Jun 18 2015 10:19AM)
[5]Bài báo: Đo lường tác động của lãi suất đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo kỹ thuật phân tích phương sai. Tác giả: Phạm Quang Tín, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(83). Trang: 76-80. Năm 2014. (Dec 23 2014 11:33PM)
[6]Bài báo: Xác định số tiền ký quỹ tối ưu và mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa số tiền ký quỹ với phí mở thư tín dụng: Áp dụng mô hình định giá trái phiếu của Merton. Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 36. Trang: 96-104. Năm 2010. (Feb 12 2013 4:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Analysis of approaches to the relationship between risk and bank diversification. Authors: Tran Thuan Nguyen, Robert Powell, Anna Golab, Deepa Bannigidadmath. 3rd Business Doctoral and Emerging Scholars Conference, Perth, Australia. Year 2018. (Aug 12 2019 9:55AM)
[2]Article: Simultaneous effect of ownership and economic sector on the performance of enterprises in Vietnam. Authors: Pham Quang Tin, Pham Kim Ngoc, Nguyen Tran Thuan, Doan Gia Dung. International Journal of Economics and Finance. No: Vol.9, No 11. Pages: 223-231. Year 2017. (Jul 16 2017 11:07AM)
[3]Presentations: The effect of income diversification on performance: an evidence from commercial banks in Vietnam. Authors: Nguyen Tran Thuan, Mai Thi Thanh Chung, Ha Xuan Thuy. International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB). Pages: 56-62. Year 2015. (Apr 5 2016 12:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2009.
[2] Australian Development Scholarship. Năm: 2010.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2014.
[4] Bằng khen Trung Ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016. Số: 548-QĐKT/TWĐTN-VP. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[6] Bằng khen Trung Ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016-2017. Số: 457-QĐKT/TWĐTN-VP. Năm: 2017.
[7] Joint ECU-VIED Scholarship. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Business of Investment Banking
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Khác  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[2]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[3]Định giá tài sản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Thuế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[5]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn