Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,212,105

[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2009.
[2] Australian Development Scholarship. Năm: 2010.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2014.
[4] Bằng khen Trung Ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016. Số: 548-QĐKT/TWĐTN-VP. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[6] Bằng khen Trung Ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016-2017. Số: 457-QĐKT/TWĐTN-VP. Năm: 2017.
[7] Joint ECU-VIED Scholarship. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn