Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,472

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Business of Investment Banking
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Khác  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[2]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[3]Định giá tài sản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Thuế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[5]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn