Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,190

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đăng ký sáng chế “Phương pháp nhuộm màu cho gạo trắng bằng dịch chiết màu thực vật” tại cục Sở hữu trí tuệ.

 Khoa học công nghệ

 2015

 Số đơn 1-2015-01911.

 Cục sở hữu trí tuệ

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn