Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,555

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn Công nghệ Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2016 SV cao đẳng  trường CĐ Công nghệ
[2]Kỹ thuật Sấy&lạnh
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 SV cao đẳng  TRường CĐ Công nghê
[3]Công nghệ chế biến Thịt-Thủy sản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sv hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM
[4]Thiết bị Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2009 SV hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[5]Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2005 Sv hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM
[6]Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2004 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM; Trường Cao đẳng Công Nghệ
[7]Công nghệ chế biến Trà-Cà phê
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2004 SV hệ Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTP TpHCM
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn